Annons

Vindexploatörerna får leta upp mer glesbefolkade områden

Måhända kan en ändring av skyddsavståndet till vindkraft stoppa etableringen av vindkraft, men då är den valda platsen olämplig, skriver signaturen ”En nära berörd medborgare”.
Insändare • Publicerad 27 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Varför inte sätta upp vindkraftverk på industriområden där buller redan finns, miljön redan påverkats och dessutom står nära förbrukarna? föreslår insändarskribenten.
Varför inte sätta upp vindkraftverk på industriområden där buller redan finns, miljön redan påverkats och dessutom står nära förbrukarna? föreslår insändarskribenten.Foto: Annika Byrde

Något är fel när prestigen som tydligen finns inbyggd i översiktsplanen 2040 prioriteras över kalla fakta och invånarnas vilja. Lokalpolitiker väljs in för att spegla den lokala befolkningens viljor samt, bland annat, för att värna om den lokala miljön. Att politikerna i Ulricehamn inte nämnvärt påverkats av oss som vill ha vindkraft på större avstånd från våra hem gör att man nu ifrågasätter dessa representanters förmågor att ta emot fakta samt dra logiska slutsatser. I vissa fall kan man ifrågasätta politikernas kunskaper. En miljöpartists uttalande i Riks vid en intervju nyligen visade på helt inaktuella kunskaper. Lagarna om expropriering av fastigheter för vägar med mera ändrades cirka 2010 och oavsett anledning till expropriering gäller 1,25 gånger fastighetens marknadsvärde. Hade miljöpartiets man fel i detta finns skäl att ifrågasätta hans kompetens och inte minst andra uttalanden han kommer med.

”Varför denna tröghet i att förstå så enkla saker som proportioner?”

För er som ännu inte förstått varför vi vill flytta turbinerna längre ifrån våra hem är det för att nuvarande skyddsavståndet på 800 meter bestämdes när turbinerna var cirka 150-170 meter höga. Nu är turbinerna 250-300 meter höga, men skyddsavståndet har inte utökats i proportion till höjdförändringen. Varför denna tröghet i att förstå så enkla saker som proportioner? Det måhända att sådan justering sätter stopp för etablering av någon vindkraftspark men då är den valda platsen olämplig. Exploatörerna får helt enkelt leta fram andra mera glesbefolkade områden. Varför, för den delen, inte sätta upp dem på industriområden där buller redan finns, miljön redan påverkats och dessutom står nära förbrukarna?

En nära berörd medborgare

Annons
Annons
Annons
Annons