Annons

Vilket avstånd tycker Ulricehamns politiker är rimligt?

Vilka politiska alternativ får vi landsbygdsbor som skulle fara illa av stora kraftverk inpå knuten? frågar sig Vindkraftsgruppen i Grönahög.
insändare • Publicerad 22 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vilket avstånd till vindkraftverk tycker Ulricehamns politiker är rimligt, och vad bygger de sin uppfattning i frågan på, undrar Vindkraftsgruppen i Grönahög.
Vilket avstånd till vindkraftverk tycker Ulricehamns politiker är rimligt, och vad bygger de sin uppfattning i frågan på, undrar Vindkraftsgruppen i Grönahög.Foto: Annika Byrde

I UT den 17 februari fick våra nio folkvalda partier svara på frågor angående det snart färdigbehandlade Ulricehamnsförslaget om ett tematiskt tillägg till vindkraftsplanen. Vi hade gärna sett att de fått frågan hur långt de anser det vara rimligt att deras kommuninnevånare kan räkna med för minsta avstånd till dessa stora byggnationer, samt vad de grundar denna uppfattning på. Det hade klargjort deras inställning till oss som riskerar att bli drabbade av omfattande störningar, och visar också på hur insatta de är i ämnet de beslutar om.

”De undviker att nämna att de i och med den nya översiktsplanen öppnade upp för företag att kunna ansöka om att få uppföra 1-3 verk var som helst i hela kommunen.”

Tankevurpan som nu görs, är att våra politiker utgår ifrån vindkraftsindustrins önskemål om att bygga, i stället för hänsynen till kommuninvånarnas hälsa och privatekonomi, när de dömer ut ett avstånd på tio gånger verkens höjd som minimiavstånd till boende. Ett avstånd inom vilket Statens offentliga utredningar slår fast att boende bör få fastigheter inlösta eller kompensation utbetald under tiden verken är i bruk, på grund av negativ påverkan. Merparten av våra politiker tycker alltså att det är rimligt att vissa invånare får utstå denna påverkan på sin hemmiljö.

Annons

Flera partier trycker även på de områden som är utpekade som vindkraftsområden i kommunen, men de undviker att nämna att de i och med den nya översiktsplanen öppnade upp för företag att kunna ansöka om att få uppföra 1-3 verk var som helst i hela kommunen. Detta innebär att människor som har behov av att bo i naturens ostördhet aldrig kan känna sig trygga i att inte få ett massivt verk nära inpå sig. Hur högt de får torna upp sig är inte heller reglerat i översiktsplanen då avståndet som beslutats om är statiskt, medan utvecklingen inom vindkraftsindustrin snabbt ger allt större verk.

Vilka politiska alternativ får vi landsbygdsbor som skulle fara illa av stora kraftverk inpå knuten? Det är något att fundera på för politiker som vill se en minskad – istället för ökad – polarisering i det politiska landskapet.

Vindkraftsgruppen i Grönahög

Annons
Annons
Annons
Annons