Annons

Vi kräver en arbetsmiljö fri från hot och våld

Det behövs mer resurser för att säkra en trygg miljö i skolan. Det skriver ordföranden för Lärarförbundet i Ulricehamn.
Debatt • Publicerad 14 november 2021 • Uppdaterad 15 november 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Staten behöver ta huvudansvaret för skolans finansiering. Det för att säkerställa en trygg skolmiljö där elever får möjlighet till lärande. Det anser Läraraförbundet.
Staten behöver ta huvudansvaret för skolans finansiering. Det för att säkerställa en trygg skolmiljö där elever får möjlighet till lärande. Det anser Läraraförbundet.Foto: Henrik Erickson

Hälften av lärarna i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever, och sju av tio har utsatts för hotfulla situationer. Det visar Lärarförbundets nya rapport ”Håll käften kärring”.

Drygt 1 000 lärare har svarat på undersökningen, och vittnesmålen är starka. Tyvärr är det inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa mot lärare. Även på högstadiet och gymnasiet är hot och våld oroväckande vanligt, enligt en tidigare undersökning av Lärarförbundet.

Annons

Hot och våld förekommer i alla typer av skolor, över hela Sverige, oavsett hur elevsammansättningen ser ut. Det går ut över alla – läraren och klasskamraterna, men också de elever som står för stöket och som därmed inte heller får den lärorika och lustfyllda skolgång de har rätt till.

En bredd av åtgärder behövs för att trygghet och studiero ska kunna bli verklighet överallt. Men framför allt krävs resurser.

”En bredd av åtgärder behövs för att trygghet och studiero ska kunna bli verklighet överallt. Men framför allt krävs resurser.”

Långt ifrån alla skolor har i dag en tillfredsställande tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser. Fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler är andra viktiga faktorer som måste till.

När kommuner skär ned eller inte satsar tillräckligt mycket på skola och utbildning får det konsekvenser. Vår slutsats är att staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering.

Vi i Lärarförbundet Ulricehamns lokalavdelning kräver en trygg och säker arbetsmiljö för alla lärare, rätt förutsättningar att lyckas med såväl kunskaps- som värdegrundsuppdraget och att alla elever ges en ärlig chans.

Frida Abelson, ordförande Lärarförbundet Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons