Annons

Veteranbilar är inte miljöfarligt avfall

Allt fler upplever en ökad rättsosäkerhet där myndigheters och handläggares godtycke avgör vilken behandling man får. Det senaste exemplet i raden rör import av veteranfordon, skriver Jan Ericson.
Debatt • Publicerad 4 september 2021 • Uppdaterad 6 september 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Myndigheter har beslagtagit importerade veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att dessa värdefulla bilar ska klassas som ”miljöfarligt avfall”.
Myndigheter har beslagtagit importerade veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att dessa värdefulla bilar ska klassas som ”miljöfarligt avfall”.Foto: Conny Sillén/TT

Mycket i vårt samhälle går åt fel håll. Vi har en arbetslöshet som för första gången är högre än genomsnittet i EU och en långtidsarbetslöshet som nått rekordnivåer. Vi har en självförsörjningsgrad bland utrikes födda som är extremt låg.

Vi har en situation med skjutningar och mord i gängkriminella kretsar där Sverige sticker ut som det mest drabbade landet i Europa. Vi har en regering som bäddar för både elbrist och cementbrist, och som dessutom schabblat bort Sveriges intressen i EU. Man lanserade idén om en ”social pelare” i EU, men tvingas nu ta strid för att försvara de svenska kollektivavtalen.

Annons

Man vek ned sig om EU:s gigantiska återhämtningsfond och man vek ned sig när det gäller taxonomin (klassificeringen av "gröna näringar") som nu riskerar att slå hårt mot exempelvis svenskt skogsbruk och svensk vattenkraft. Allt detta är frågor som jag som moderat riksdagsledamot ägnar en stor del av min tid åt.

Men det finns också en annan fråga som sällan får de stora rubrikerna i media. Allt fler, både enskilda och näringsidkare, upplever en ökad rättsosäkerhet där myndigheters och handläggares godtycke avgör vilken behandling man får. För mig som jurist och lagstiftare är detta ytterst oroväckande.

Det senaste exemplet i raden rör det uppmärksammade ärendet om import av veteranfordon från utlandet, där ansvariga myndigheter beslagtagit importerade veteranbilar som skulle renoveras i Sverige. De som importerat fordonen har fått beskedet att dessa värdefulla bilar ska klassas som ”miljöfarligt avfall” och måste ”destrueras”. Dessutom anser myndigheterna att importörerna bör bestraffas för att de importerat miljöavfall utan tillstånd.

”Det verkar helt enkelt inte finnas något rättsligt stöd för att en svensk myndighet plötsligt ska kunna klassa någons fordon som avfall.”

Jag besökte själv en av de drabbade företagarna för några veckor sedan och tog del av fakta i ärendet. Myndighetsbeslutet är under rättslig prövning, men helt uppenbart är det något som gått väldigt fel.

De aktuella fordonen är utförda ur USA med alla nödvändiga och omfattande bilhandlingar, transportdokumenten är tydliga med att det avser bilar. Det finns handelskammarintyg rörande fordonen och bilarna förs in i Sverige som veteranfordon.

Enligt gällande EU-regler undantas veteranfordon från vanliga regler för fordonsimport, och i Sverige går gränsen för veteranfordon vid 30 år. De aktuella bilarna är från 1950-talet. Det verkar helt enkelt inte finnas något rättsligt stöd för att en svensk myndighet plötsligt ska kunna klassa någons fordon som avfall.

Trots detta driver länsstyrelsen frågan rättsligt mot små enskilda näringsidkare. Och till följd av att det är en myndighet som är motpart täcker inte företagarnas företagsförsäkring för kostnaderna för rättsprocessen.

De aktuella småföretagarna har alltså köpt fordon för hundratusentals kronor i USA, bekostat transporter och juridiska dokument för stora pengar, och tvingas nu också betala förvaringskostnaderna hos tullen och rättsprocessen mot svenska myndigheter. Företagarna känner sig helt uppgivna och har fått sin privatekonomi körd i botten.

Svenska myndigheter har en enda uppgift – de ska korrekt och objektivt hantera ärenden inom de ramar som riksdag och regering fastlagt. I den mån de anser att regelverk behöver förändras får de ta det med sin uppdragsgivare, alltså riksdag och regering. Myndigheterna är till för medborgarna och bekostas med medborgarnas skatter. Myndigheter ska följa lagar och regler och inte drivas av en egen agenda.

Den 9 september debatterar jag frågan med kulturminister Amanda Lind (MP) där jag kommer att beröra det kulturhistoriska värdet av vårt rullande kulturarv. Den 12 oktober kommer jag att debattera frågan med miljöminister Per Bolund (MP) och då främst beröra frågorna om myndigheternas agerande.

Annons

Jan Ericson (M), riksdagsledamot från Sjuhärad, finansutskottet, initiativtagare till Riksdagens bilnätverk, medlem i Riksdagens fordonshistoriska nätverk

Foto: Erik Jullander
Annons
Annons
Annons
Annons