Annons

Västra Götaland viktig motor för hela Sverige

Västra Götalands industri och infrastruktur är avgörande för Sverige, skriver företrädare för regionens styre. Lars Holmin (M), från Ulricehamn, är en av undertecknarna.
insändare • Publicerad 28 december 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En ny järnväg är nödvändig för att förbättra pendlingsmöjligheter och koppla samman städer som Göteborg, Borås och Landvetter flygplats med övriga delar av Sverige, skriver insändarskribenterna.
En ny järnväg är nödvändig för att förbättra pendlingsmöjligheter och koppla samman städer som Göteborg, Borås och Landvetter flygplats med övriga delar av Sverige, skriver insändarskribenterna.Foto: Sprisse Nilsson

Västsveriges industriella sektor är en central kugge i Sveriges tillverkningsindustri och utgör en betydande del av vår nations ekonomi. Göteborgs hamn, som årligen hanterar 30 procent av Sveriges totala export, fungerar som en avgörande knutpunkt för både Sverige och Norge. I dagsläget pågår omfattande etableringar av nya företag i regionen. Västsverige är också en viktig innovationsregion, dit en tredjedel av alla FoU-investeringar från svenska företag har riktats under de senaste fem åren. Utan en välfungerande infrastruktur i Västsverige riskerar hela Sverige att stagnera.

För att säkerställa Sveriges fortsatta utveckling krävs det dock omedelbara och betydande investeringar i regionens infrastruktur. Den västsvenska infrastrukturen har inte hållit jämna steg med regionens snabba tillväxt, vilket skapar hinder för både invånare och företag.

”Västsverige blomstrar med flera företagsetableringar och en ökande befolkning.”
Annons

Det behövs nya järnvägar, upprustning av befintliga järnvägar och utökade busslinjer i hela Västra Götaland. Situationen försämrades ytterligare efter jordskredet på E6:an vid Stenungsund, en vital motorväg mellan storstadsregionerna Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Problematiken fortsätter på E45 norr om Vänersborg, en sträcka som tycks bortglömd och plågas av olyckor. Låt oss peka på några helt avgörande infrastruktursatsningar som behövs i Västra Götaland:

Ny järnväg Göteborg-Borås: Den nuvarande järnvägen mellan Göteborg och Borås är långsam och ineffektiv, vilket tvingar över 9,5 miljoner pendlare årligen att förlita sig på bussar. En ny järnväg är nödvändig för att förbättra pendlingsmöjligheter och koppla samman städer som Göteborg, Borås och Landvetter flygplats med övriga delar av Sverige.

Uppgradering av Västra Stambanan: Under renoveringen av Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg kommer kapaciteten att minska kraftigt. Detta påverkar arbetspendling och godstransporter betydligt, och samordnade insatser krävs för att minimera störningar. Vi förespråkar inte bara en renovering, utan även fyra spår mellan Göteborg och Alingsås för att öka kapaciteten och avlägsna flaskhalsar.

Järnvägen mellan Göteborg och Oslo: Järnvägen håller fortsatt samma låga standard. Den av EU utpekade sträckan från södra Europa till Oslo är i princip utbyggd, men sträckan från Öxnered och norrut saknar svensk medfinansiering. Trots en hög prioritering inom EU med utlovade medel för investeringen.

Samtidigt krävs fortsatt uppgradering av regionala järnvägslinjer som Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Bohusbanan och Kinnekullebanan.

Västsverige blomstrar med flera företagsetableringar och en ökande befolkning. För att säkerställa en hållbar framtid krävs kraftigt ökade nationella satsningar och samordning med pågående regionala insatser. Det är hög tid att överväga olika finansieringsalternativ och agera för att säkra en robust infrastruktur i Västra Götaland, och därmed för hela Sverige. Vi i Västra Götalandsregionen är redo att medfinansiera och ser detta som en investering i en hållbar framtid för hela landet. Utan en stark infrastruktur i Västra Götaland stannar inte bara regionen, utan hela Sverige.

Lars Holmin.
Lars Holmin.Foto: Peter Wahlström

Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande VGR

Stefan Svensson (KD), regionråd VGR

Cecilia Andersson (C), regionråd VGR

Pär Lundqvist (L), regionråd VGR

Annons
Annons
Annons
Annons