Annons

Varför försvåra återvinningen i kommunen?

Borde inte målet vara att underlätta invånarnas möjlighet att på enklaste sätt göra sig av med avfall och restprodukter, frågar sig Lennart Ekegren.
Insändare • Publicerad 22 maj 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att inte, som i andra kommuner, ha containrar tillgängliga för brännbara föremål kan tyvärr också upplevas som mycket mästrande, påpekar Lennart Ekegren.
Att inte, som i andra kommuner, ha containrar tillgängliga för brännbara föremål kan tyvärr också upplevas som mycket mästrande, påpekar Lennart Ekegren.Foto: Pernilla Rudenwall

Förändringen av möjlighet att lämna brännbara föremål på anläggningen vid Övreskog får mig att undra. Varför har det blivit så här? Borde inte målet vara att underlätta invånarnas möjlighet att på enklaste sätt göra sig av med avfall och restprodukter? Så fungerar det inte om de flesta icke återanvändningsbara föremålen endast får lämnas i hushållens vita avfallspåsar.

Hur städar och tömmer man ett hem eller ett dödsbo på sådant man vill göra sig av med? Avlägsnar vi vanligen enstaka föremål? Gör inte många av oss snarare större insatser någon gång då och då?

”De flesta av oss är både vuxna och kloka nog att lägga återvinningsbara föremål på avsedd plats.”
Annons

Metoden att med vita påsar göra av med det brännbara kan i värsta fall ta många månader eller rent av år. Att inte, som i andra kommuner, ha containrar tillgängliga för brännbara föremål kan tyvärr också upplevas som mycket mästrande.

De flesta av oss är både vuxna och kloka nog att lägga återvinningsbara föremål på avsedd plats i deponianläggningen. Samtidigt kan vi ha många skilda skäl till att förpassa större mängder av sådant i container avsedd för brännbart. Det kan vara privata, känslomässiga eller andra skäl, till exempel rent praktiska.

Personligen håller jag för troligt att Ulricehamns kommuns system med svarta påsar för komposterbart och ljusa för brännbart avfall blivit alltför kostsamt till följd av att vi inte längre samverkar med grannkommunen.

Kort skrivet, kommunen har avsiktligt ökat kostnaderna rejält för bostädernas sophämtning, hellre än att man ser till den enskildes möjlighet att på bästa och lättaste sätt göra sig av med alla slag av förbrukade föremål. Jag håller för troligt att mängden restprodukter som går till förbränning inte minskar i nämnvärd omfattning genom nuvarande sorteringsprinciper.

Jag vet däremot att det blir svårare och därtill ofta irriterande för den enskilde och för det enskilda hushållet. Därför vill jag att kommunen snarast tänker om och återgår till tidigare system. Till det system som tycks vara det normala i andra kommuner, såväl för invånare som för politiker.

Lennart Ekegren

Annons
Annons
Annons
Annons