Annons

Var beredd att förändra ditt liv

Vi behöver ändra vår livsstil på en högre nivå där vi inte konsumerar så stora mängder utan snarare använder och återanvänder det vi redan har och lagar eller lämnar in trasiga produkter, påpekar Mia Zachrisson.
Insändare • Publicerad 29 maj 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Vegard, Grøtt

I Sverige lever vi som om vi hade resurser motsvarande fyra jordklot. Vi konsumerar alldeles för mycket och lever i ett överflöd som successivt blivit vår vana sedan industrialiseringen. Det är vi i den rika västvärlden som orsakar mest skada. För att rädda klimatet behöver västvärlden minska sin konsumtion och börja leva på sätt som är positiva för klimatet. Vi behöver ställa om vårt samhälle, och för att klara av det behövs bland annat att vi slutar underlätta klimatskadliga beteenden.

Företag måste ta fullt ansvar för hela produktionskedjan och för hur natur, djur och människor påverkas direkt och indirekt av produktion och distribution. Inför krav på redovisning av hur den ekologiska hållbarheten efterföljs i alla led. Företagens ansvar slutar inte för att produkten gått ut till konsument.

”Det är möjligt att ta oss ur klimatkrisen och skapa ett samhälle som på riktigt värnar om planeten och om oss som lever här.”
Annons

En produkt behöver vara möjlig att återanvända och materialet i den behöver kunna återvinnas för att sluta kretsloppet och spara på naturresurser. Därför bör användandet av blandmaterial, i exempelvis textilier, förbjudas eftersom det omöjliggör återvinning. Regeringen måste införa krav på att nyproducerade produkter ska gå att återvinna samt att företag ska redogöra för hur återvinning av produkten ska ske i landet där produkten konsumeras. En uppgraderad och fullt fungerande insamling av produkter till återanvändning och återvinning behöver finnas på plats.

Även vi som privatpersoner har ett stort ansvar. Vi har möjlighet att påverka företag och regering genom att ställa krav och noga välja vilka produkter vi stöttar genom vår konsumtion. Genom grön marknadsföring är det lätt att vilseledas och tro att vi kan kompensera för stora klimatskadliga beteenden med små klimatsmarta handlingar. Jag har flertalet gånger hört vänner använda sin återvinning som ursäkt för en flygresa. Men en flygresa till Thailand motsvarar ungefär 25 års återvinning. Vi behöver ändra vår livsstil på en högre nivå där vi inte konsumerar så stora mängder utan snarare använder och återanvänder det vi redan har och lagar eller lämnar in trasiga produkter.

Inte minst behöver regeringen (och EU) lagstifta så att företag inte kan fortsätta bedriva klimatskadlig verksamhet. Det behövs tydliga och konkreta mål med tillhörande riktlinjer och regler för att följa upp målen. De mål för minskning av koldioxidutsläpp som de flesta av världens länder antagit under Parisavtalet är inte tillräckligt starka och tyvärr inte ens bindande. Vi behöver en skärpt klimatlag, resurser för kontroll och därtill sanktioner om reglerna inte följs. Om regeringen i samma veva stoppar all subventionering av fossilindustrin förbättras våra utsikter för att klara klimatmålen.

Alla behövs i den här omställningen. Det är möjligt att ta oss ur klimatkrisen och skapa ett samhälle som på riktigt värnar om planeten och om oss som lever här. Men vi behöver öppna upp oss för förändring och hjälpas åt att konkret möjliggöra för alla att förändra sin livsstil.

Mia Zachrisson

Annons
Annons
Annons
Annons