Annons

Vänsterpartiet kommer inte medverka till en folkomröstning om Marknadsplatsen

Beslutet om att bygga på Marknadsplatsen är fattat enligt demokratisk ordning. Ett omtag riskerar att sinka hela processen, skriver Matthias Nordgren, gruppledare för Vänsterpartiet.
insändare • Publicerad 25 april 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det behövs långsiktiga lösningar för parkering i centrum, men detta kan få sin lösning utan att vi tänker om i kulturhusfrågan, skriver Matthias Nordgren (V).
Det behövs långsiktiga lösningar för parkering i centrum, men detta kan få sin lösning utan att vi tänker om i kulturhusfrågan, skriver Matthias Nordgren (V).Foto: Pernilla Rudenwall

I september 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppföra ett kulturhus på Marknadsplatsen. Därmed hade frågan om kulturhusets lokalisering och Marknadsplatsens framtid avgjorts.

Vänsterpartiet förordade att nybyggnationen skulle ske i norra delen av Stureparken. För detta bedrev vi opinion på insändarplats, i samtal med medborgare och från fullmäktiges talarstol. Sedan förvaltningen av olika skäl avstyrkt vårt förslag och det samtidigt inte fanns tillräckligt stöd i sessionssalen bestämde vi oss för att lägga våra röster på Marknadsplatsen. Vi hade aldrig sett detta som ett dåligt alternativ och med alla förseningar var vi tydliga med att det absolut viktigaste i det läget var att komma till skott och i mål.

”Men Marknadsplatsen tycks inte ha någon särskild betydelse för centrum. Det är nämligen i stort sett fullt på parkeringen redan innan butikerna har öppnat.”
Annons

Sedan beslutet om att bygga på Marknadsplatsen fattats har arbetet kommit igång och fortskridit. Det ska till exempel genomföras en arkitekttävling, tävlingsjury har utsetts, dialog om innehåll har kommit långt, partneringskonsult har anlitats och deadline för totalentreprenadsanbud har passerats.

Parallellt har ett initiativ om folkomröstning i ärendet lanserats. Denna folkomröstning är tänkt att handla om att bevara parkeringsplatserna på Marknadsplatsen. I debatten har det framförts att dessa borde kulturminnesmärkas, att de är oundgängliga för allt från bussutflykter till centrumhandelns överlevnad. Men Marknadsplatsen tycks inte ha någon särskild betydelse för centrum. Det är nämligen i stort sett fullt på parkeringen redan innan butikerna har öppnat.

Hursomhelst behövs långsiktigt hållbara parkeringslösningar i centrum. Detta kommer få sin lösning utan att vi behöver tänka om i kulturhusfrågan.

Sett till var vi nu befinner oss i processen måste ärendet anses avgjort. Folkomröstningsinitiativet kommer för sent. Folkvalda har i laga ordning fattat ett demokratiskt beslut. Ett omtag riskerar att sinka och sänka hela processen. Därför kommer inte Vänsterpartiet att medverka till en folkomröstning i ärendet.

Matthias Nordgren.
Matthias Nordgren.Foto: Evelina Segerqvist

Matthias Nordgren

Gruppledare Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons