Annons

Vänsterpartiet: Gratis blöjor på förskolan underlättar för barnfamiljer

Priserna för blöjor har ökat med upp till 40 procent, skriver Jan-Olof Sundh, Vänsterpartiet. Därför har partiet lämnat en motion om att utreda om blöjor borde bli gratis i förskolan.
insändare • Publicerad 2 december 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Cirka 200 000 kronor per år uppskattar Jan-Olof Sundh att det skulle kosta för kommunen att tillhandahålla gratis blöjor inom förskolan.
Cirka 200 000 kronor per år uppskattar Jan-Olof Sundh att det skulle kosta för kommunen att tillhandahålla gratis blöjor inom förskolan.Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Det råder en ekonomisk kris i Sverige. Många barnfamiljer och barn befinner sig nu i en svår ekonomisk situation. Kostnaderna för bland annat mat, transport och boende har ökat drastiskt under det senaste året. Priserna för blöjor har ökat med mellan 25 och 40 procent sedan 2021 (beroende på bland annat fabrikat och inköpsställe).

För att underlätta för barnfamiljerna har Vänsterpartiet i Ulricehamn lämnat in en motion om att utreda hur förskolorna i kommunen kan tillhandahålla avgiftsfria blöjor för barn i förskolan under tiden de är på förskolan.

Annons

Utredningen bör innehålla en kostnadsberäkning samt en dokumenterad och utökad barnkonsekvensanalys i enlighet med barnkonventionen. Vi vill också att utredningen innehåller en realistisk men skyndsam tidplan för ett genomförande av vårt förslag.

”Det finns i dagsläget inte några regler om vad som ska ingå i förskoleavgiften förutom måltider.”

Det finns i dagsläget inte några regler om vad som ska ingå i förskoleavgiften förutom måltider. Men enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm i juni 2019 ska även blöjor ingå i avgiften. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därför fast i det prövade målet. Tilläggas skall dock att en kammarrätts dom är inte i sig prejudicerande och då det finns fyra kammarrätter kan praxis variera mellan dessa.

Hur ser då de ekonomiska förutsättningarna för införande av fria blöjor ut? Falköpings kommun tillhandahåller fria blöjor i förskolan. Där uppgick kostnaden för inköp av blöjor under förra året till cirka 250 000 kronor. Då Ulricehamns kommun har cirka 20 procent färre barn i förskolan torde kostnaden landa på cirka 200 000 kronor per år. I Ulricehamns kommuns förskolor är det ekonomiska läget mer än väl rustat för att kunna hantera denna extra kostnad. För 2023 förväntas ett överskott på drygt fyra miljoner kronor. Knappt hälften rör sig visserligen om engångsintäkter som måste förbises i sammanhanget, men en ytterligare utgift för blöjor förefaller lätt att hantera utan anpassningar i verksamheterna.

Jan-Olof Sundh

Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons