Annons

Våga prata om alkohol – det räddar liv

Våga fråga och prata om alkohol. Det kan rädda liv, skriver Lars Ekholm, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.
Insändare • Publicerad 24 december 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi tror att minskad stigmatisering och en mindre polariserad bild av alkoholproblem behövs för att bryta den tystnadskultur som finns kring alkoholvanor”, skriver Lars Ekholm, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.
”Vi tror att minskad stigmatisering och en mindre polariserad bild av alkoholproblem behövs för att bryta den tystnadskultur som finns kring alkoholvanor”, skriver Lars Ekholm, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

En ny undersökning av Novus, som publicerats av IQ – Systembolagets dotterbolag, visar att så många som drygt sju av tio svenskar har oroat sig över en närståendes alkoholvanor, men samtidigt vet fyra av tio inte hur de ska ta upp det. Men alla möter professionella på sin vårdcentral. Vad kan vi förvänta oss av dem?

Tre av fyra vuxna i Sverige dricker alkohol. Enligt Folkhälsomyndigheten har 75 procent av vuxna druckit alkohol den senaste månaden. Många av dessa har en sund relation till alkohol medan flera har ett problematiskt drickande eller beroende. Hur konsumtionen ser ut varierar ofta med olika perioder i livet. IQ uppmärksammar vikten av att prata om alkoholens roll i våra liv, på samma sätt som vi pratar om andra ämnen. Extra viktigt är det att prata om alkohol när du oroar dig för en väns alkoholvanor. Även om det känns jobbigt kan ditt samtal hjälpa vännen till ett bättre liv. Enligt IQ söker de flesta hjälp för sitt drickande eftersom någon i deras närhet har berättat att de känner oro för den.

Annons

Det finns också ett behov av de professionella aktörerna. En forskningsartikel gjord i England visar att åtta procent av högriskdrickare vill minska sin alkoholkonsumtion efter råd från sjukvårdspersonal. Många människor besöker primärvården, både Närhälsan samt privata och idéburna aktörer. Det är betydelsefullt att ofta prata om alkoholvanor, hur de förändras, vad de påverkas av och vad det finns för anledningar till att dricka alkohol. Det finns idag verktyg för detta, men som tyvärr används olika mycket i olika verksamheter. För en jämlik vård bör metoder för samtal om alkohol användas frekvent och jämbördigt i alla verksamheter.

”Om du känner oro för kollegan på arbetet, för grannens barn, oro att barn utsätts för barnfridsbrott eller oro för en väns alkoholkonsumtion – Våga prata om alkohol.”

Vi tror att minskad stigmatisering och en mindre polariserad bild av alkoholproblem behövs för att bryta den tystnadskultur som finns kring alkoholvanor. Det räcker inte med att säga, att folk själva ska få välja hur mycket alkohol de konsumerar. Om du känner oro för kollegan på arbetet, för grannens barn, oro att barn utsätts för barnfridsbrott eller oro för en väns alkoholkonsumtion – Våga prata om alkohol. Forskningen säger att samtalet gör skillnad!

Lars Ekholm, Örby

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons