Debatt

Våga börja prata om mobbning på jobbet

Debatt ,

Under hösten 2017 hände något när det gäller att människor började våga prata om sexuella trakasserier och vad en varit med om – tabut kring det känsliga liksom släppte i dessa frågor när bransch efter bransch tog efter och gick ut med sina upprop.

Det här tycker vi i Steg för steg är otroligt bra, men vi önskar också att det tabu som finns när det gäller mobbning på jobbet nu ska kunna släppa.

Vi anser att det behöver vara möjligt att prata öppet om mobbning oavsett var den sker, men framförallt har just mobbning på jobbet varit mer tabubelagt än barnmobbning och det tycker vi är tragiskt. Mobbning på jobbet kostar idag samhället rejäla summor, faktiskt lika mycket som försvarets årskostnad, runt 40 miljarder om året.

Det är nu dags att få igång ett upprop för att lyfta alla dem som kan vittna om hur de utsätts för mobbning på sitt arbete. Det är dags att fler börjar våga gå ut med sina berättelser om vad de blivit (eller blir) utsatta för av sina kollegor eller chefer – sånt som länge har legat under ytan, men som väldigt få vågat prata om på grund av rädsla.

Vad är det som gör att mobbning är så skamfyllt? För vad har ”jag” gjort för fel så att andra har rätt att mobba mig? Det är en fråga som många mobbade ställer sig, men som de aldrig någonsin kommer att få svar på. Att en inte får svar på den frågan är oftast för att det inte finns något svar.

Om vi släppte tabun gällande mobbning på jobbet skulle runt 420 000 personer få en möjlighet att prata om det som de upplever, vilket skulle minska på skammen hos väldigt många. Så det är dags att politikerna sätter ner foten en gång för alla och gör mobbning på jobbet olaglig, så att den som mobbas har möjlighet att komma tillbaka utan att slås ut för om inte all, så lång tid framöver.

Linda Mathiasson

ordförande, Steg för steg för en bra psykosocial miljö