Annons

Ulricehamnsförslaget om vindkraft vill värna den lilla människan

Det är olämpligt att just nu stressa på med mer vindkraft, skriver Anders Uhlin, Grönahög, i sin insändare om Ulricehamnsförslaget om vindkraft.
Insändare • Publicerad 27 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett tematiskt tillägg som uppdaterar översiktsplanen är nödvändigt skulle jag säga, skriver Anders Uhlin, Grönahög.
Ett tematiskt tillägg som uppdaterar översiktsplanen är nödvändigt skulle jag säga, skriver Anders Uhlin, Grönahög.Foto: Annika Byrde

Med anledning av artikeln i UT den 17 februari där de lokala partierna svarade på hur de ställer sig till vindkraft och till att ändra i kommunens översiktsplan.

Ulricehamnsförslagets syfte är att värna den lilla människan, inte att stoppa vindkraften.

Annons

I och med att kraven i regeringens utredning ”Värdet av vinden” (SOU 2023:18) och vårt Ulricehamnsförslag i stort är samstämmiga så måste vårt förslag anses vara högst rimligt och inget som man bara kan avfärda hur som helst.

Det är mycket olämpligt att i det här läget stressa på med att eventuellt tillstyrka mer vindkraft.

Självklart ska man först avvakta tills ”Värdet av vinden” tas upp till beslut i riksdagen.

”Ulricehamns Översiktsplan 2040 är inte gammal men saker har förändrats och vår kunskap i dessa frågor har breddats.”

Vi har redan nu så mycket vindkraft att Svenska Kraftnät får betala bland annat vattenkraftsverk för att INTE producera när det blåser. Och när det INTE blåser så hjälper det inte även om vi skulle bygga ännu fler vindkraftverk. Det är lämpligt att pausa utbyggnaden för att kunna se konsekvenserna bättre. Just nu gagnar det inte miljön att bygga mer vindkraft eftersom all vindkraft måste ha lika mycket back up-kraft och i dag blir det väldigt mycket fossilkraft som måste användas (Karlshamnsverket till exempel).

Politikerna måste nu, vare sig de vill eller inte, välja vad de vill prioritera. Antingen stora, ofta utländska, investmentbolags vinstintresse eller den lilla kommuninvånarens livsmiljö, hälsa och livsbesparingar.

Ulricehamns Översiktsplan 2040 är inte gammal men saker har förändrats och vår kunskap i dessa frågor har breddats. Ett tematiskt tillägg som uppdaterar översiktsplanen är nödvändigt skulle jag säga.

Anders Uhlin, Grönahög

Annons
Annons
Annons
Annons