Annons

Ulricehamnsalliansen: Ett kulturhus är motorn för handel och stadsutveckling

Att investera i kulturhus är inte bara en ekonomiskt klok åtgärd, det är en investering i kommunens själ och framtid, skriver företrädare för Ulricehamnsalliansen.
Insändare • Publicerad 9 april 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I dagens snabbt föränderliga samhälle strävar städer över hela världen efter att hitta sätt att stimulera handel och främja stadsutveckling. Ett kraftfullt verktyg som allt oftare framhävs är etableringen av kulturhus, skriver företrädare för Ulricehamnsalliansen i sin insändare.
I dagens snabbt föränderliga samhälle strävar städer över hela världen efter att hitta sätt att stimulera handel och främja stadsutveckling. Ett kraftfullt verktyg som allt oftare framhävs är etableringen av kulturhus, skriver företrädare för Ulricehamnsalliansen i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Att bygga ett Kulturhus i Stureparken skulle ske i konflikt med kommunens översiktsplan. Där framgår det att de gröna miljöerna ska värnas i en annars tät bebyggelsestruktur respektive att förtäta på redan hårdgjorda ytor för att värna om tätorternas grönytor. I Stureparken finns risker med en kostsam grundläggning och medför även höga kostnader gällande att ersätta eller kompensera nuvarande parkmark och dess värden. Att kompensera och skapa nya grönytor i centrala lägen är mycket svårt.

Förvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning och tagit fram en matris med parametrar för att jämföra de olika platsalternativ. Parametrarna som lokaliseringsutredningen innehåller är bland annat läge, yta och kostnader. Efter att denna utredning presenterades för politiken så valde kommunfullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut om nytt kulturhus på Marknadsplatsen.

Annons

Placeringen på Marknadsplatsen utgör en nyckel för vidare utveckling av gågatan som kommer att möta upp den tänkta utbyggnaden av Tegelbruksområdet, där det i framtiden kommer finnas flera hundra bostäder med affärslokaler i bottenvåningarna. Det innebär då att Ulricehamns centrum kommer att förlängas norrut och då krävs långsiktiga lösningar för att stimulera näringslivet så det finns ett bra utbud för våra invånare och besökare.

I dagens snabbt föränderliga samhälle strävar städer över hela världen efter att hitta sätt att stimulera handel och främja stadsutveckling. Ett kraftfullt verktyg som allt oftare framhävs är etableringen av kulturhus. Genom att skapa en dynamisk plattform för kulturella aktiviteter och samhällsevenemang, fungerar kulturhus som motorn som driver både ekonomisk tillväxt och en levande stadsmiljö.

För det första är kulturhus en magnet för att locka människor från olika bakgrunder och åldrar. Med en lockande blandning av teaterföreställningar, konserter, konstutställningar och workshops blir kulturhus snabbt en central mötesplats för både lokalbefolkning och besökare. Denna ökade trafik bidrar till att lyfta näringslivet runt omkring genom att öka kundunderlaget för närliggande affärer och restauranger.

”En stark och sammanhållen gemenskap är i sin tur avgörande för att främja lokalt entreprenörskap och stödja småföretag, vilket ytterligare stimulerar ekonomisk tillväxt.”

För det andra spelar kulturhus en avgörande roll i att skapa en levande stadsmiljö. Genom att erbjuda en rad kulturella evenemang och aktiviteter bidrar de till att göra staden mer attraktiv för invånare och besökare. Den ökade aktiviteten och uppmärksamheten kring ett kulturhus kan fungera som en katalysator för utvecklingen av området, locka till sig investeringar och främja förnyelse och renovering av fastigheter.

Det finns också en stark koppling mellan kulturhus och turism. Ett blomstrande kulturhus kan vara en lockande destination för turister och besökare, vilket inte bara ökar antalet besökare i området utan också genererar ökad efterfrågan på hotell, restauranger och andra turistrelaterade tjänster. Detta skapar en positiv ekonomisk spiral som gynnar både lokala näringsidkare och stadens ekonomi som helhet.

Kulturhus är inte bara en ekonomisk drivkraft utan spelar också en viktig roll i att stärka gemenskapen. Genom att erbjuda en plattform för människor att mötas, interagera och dela upplevelser bidrar de till att bygga starka sociala band och öka samhörigheten. En stark och sammanhållen gemenskap är i sin tur avgörande för att främja lokalt entreprenörskap och stödja småföretag, vilket ytterligare stimulerar ekonomisk tillväxt.

Slutligen är det viktigt att erkänna att kulturhus inte bara är en källa till kulturell rikedom utan också en investering i kommunens framtid. Genom att skapa en positiv image och attraktivitet lockar kulturhus fler företag, invånare och besökare till kommunen, vilket bidrar till en hållbar och långsiktig stadsutveckling.

För att sammanfatta är kulturhus en stark resurs för dagens städer, en kraftfull motor som driver handel, främjar stadsutveckling och stärker samhället som helhet. Att investera i kulturhus är inte bara en ekonomiskt klok åtgärd, det är en investering i kommunens själ och framtid.

Wiktor Öberg (M)

Mikael Dahl (C)

Annons

Frida Edberg (KD)

Sten Selin (L)

Annons
Annons
Annons
Annons