Annons

Ulricehamn kommun måste värna boende och miljö

Jag vädjar till kommunpolitiker i både Ulricehamn och Borås, starta snarast en samverkansgrupp som värnar boende och miljö i båda kommuner, skriver Åke Jansson.
Insändare • Publicerad 14 oktober 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett nytt vattenverk vid Tolken eliminerar möjligheten att nyttja sjön som en skyddande vattenbuffert, skriver Åke Jansson.
Ett nytt vattenverk vid Tolken eliminerar möjligheten att nyttja sjön som en skyddande vattenbuffert, skriver Åke Jansson.Foto: Anton Hedberg

Forskarna är rörande överens om att extrema väderhändelser blir vanligare i takt med klimatförändringarna, må det vara extrem hetta, extrema skyfall eller kraftigt ökade stormar.

Borås kommunpolitiker tycks inte tro på klimatexperter som varnar för kommande extremväder när de nu med expressfart projekterar nytt vattenverk vid Tolken och därmed eliminerar möjligheten att nyttja sjön som en skyddande vattenbuffert. Vid extrema nederbördsmängder och vid torrperioder kan Tolken, om den nyttjas som en buffertdamm, ge ett bra skydd både mot kommande översvämningar och torka.

Annons

I samråd med Viskans vattenråd bör inventering göras för att skapa våtmarksområden uppströms Öresjö invid Viskans tillflöden (mindre åar och bäckar) för att "sega ner" flödeshastigheten.

”Vid extrema nederbördsmängder och vid torrperioder kan Tolken, om den nyttjas som en buffertdamm, ge ett bra skydd både mot kommande översvämningar och torka.”

Tillsammans med nyskapande av ett antal våtmarker och Tolken som den stora bufferten finns möjlighet att mildra både översvämningar och problem med för låga flöden.

Föreslagna åtgärder gör också att Öresjö blir säkrare som dricksvattentäkt. Med Tolken som "buffertdamm" skyddar vi även utrotningshotade bestånd av flodpärl- och målarmusslor under extrema torrperioder.

Jag vill vädja till kommunpolitiker i både Ulricehamn och Borås, starta snarast en samverkansgrupp som värnar boende och miljö i båda kommuner, extremvädret väntar inte på kommunala beslut.

Åke Jansson, bor vid Viskan norr om Gingri

Annons
Annons
Annons
Annons