Annons

Ulricehamn behöver öka inköpen från näringslivet

Istället för att ropa efter höjningar av kommunalskatten, vilket slår hårdast mot dem med låga inkomster, borde kommunen först och främst göra fler och mer effektiva affärer. Här finns en stor potential för Ulricehamn, anser Svenskt Näringsliv.
Debatt • Publicerad 4 mars 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När en kommun likt Ulricehamn väljer att upphandla en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för näringslivet, konstaterar skribenterna.
När en kommun likt Ulricehamn väljer att upphandla en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för näringslivet, konstaterar skribenterna.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Coronakrisen har medfört att drygt hälften av de västsvenska företagen minskat sin försäljning. Samtidigt kämpar kommunerna med att få skattepengarna att räcka till. Nu behöver Ulricehamn låta fler företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till den kommunala verksamheten.

Varje år uppgår värdet av offentlig upphandling i landets kommuner till drygt 500 miljarder kronor. De offentliga inköpen spelar därmed en stor roll för många företag, föreningar och stiftelser. När en kommun likt Ulricehamn väljer att upphandla en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för näringslivet.

Annons

När kommunerna låter fler aktörer vara med och konkurrera om uppdrag, istället för att bedriva verksamhet i egen regi, skapar det också bättre förutsättningar för att använda skattemedlen mer effektivt. Det är avgörande för att upprätthålla förtroendet för offentlig sektor och för att invånarna ska kunna få tillgång till välfärdstjänster av högsta möjliga kvalitet.

”Nu behöver Ulricehamn låta fler företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till den kommunala verksamheten.”

Alla vinner på en fungerande konkurrens. Om fler företag får vara med och konkurrera leder det till högre kvalitet på de tjänster som kommunen tillhandahåller, utan att höja kostnaderna. Experter menar att kommuner kan spara 5–15 procent genom smartare affärer och att arbeta mer strategiskt med inköp. För Ulricehamns del kan det handla om miljoner som skulle kunna användas mer effektivt.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en granskning av hur stor del av kommunernas verksamhet som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Resultatet visar att det finns stora skillnader. Under 2019 inhandlades drygt åtta procent av den kommunala verksamheten i Ulricehamns kommun. En andel som ökat genom åren men som fortsatt är lägre än i många jämförbara kommuner runt om i landet.

Samtidigt för kommunens politiker årliga budgetdiskussioner om att de kommunala skattemedlen inte räcker till. Istället för att ropa efter höjningar av kommunalskatten, vilket slår hårdast mot dem med låga inkomster, borde kommunen först och främst rikta sitt fokus mot att göra fler och mer effektiva affärer. Här finns en stor potential för Ulricehamn.

Nu är ett bra tillfälle att genomlysa kommunens verksamhet, arbeta strategiskt med upphandling och öka de offentliga inköpen. På så vis bidrar kommunen inte bara till att hålla uppe efterfrågan för hårt kämpande företag, föreningar och stiftelser under den pågående krisen, utan får samtidigt en bättre och mer effektiv kommunal verksamhet.

Rudolf Antoni, regionchef, Svenskt Näringsliv, Västra Götaland

Anton Oskarsson, områdesansvarig Sjuhärad, Svenskt Näringsliv, Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons