Annons

Ulricehamn arbetar hårt för att anpassa skolan

Svar till signaturen Engagerad men besviken mamma, UT 15/4.
Insändare • Publicerad 24 april 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Våra specialpedagoger, lärare, kuratorer, skolsköterskor och övrig personal arbetar hårt för att anpassa skolan, undervisningen och ge det stöd som varje elev behöver, skriver Gülsen Özdenkos.
Våra specialpedagoger, lärare, kuratorer, skolsköterskor och övrig personal arbetar hårt för att anpassa skolan, undervisningen och ge det stöd som varje elev behöver, skriver Gülsen Özdenkos.Foto: Jessica Gow/TT

Att varje elev ska ha en trygg och utvecklande skolgång där man ser fram mot att gå till skolan är vårt självklara mål. De allra flesta elever upplever att de har det – men tyvärr inte alla. Vi förstår den frustration som uppstår då ens barn, oavsett anledning, inte känner sig hemma i skolan.

Våra specialpedagoger, lärare, kuratorer, skolsköterskor och övrig personal arbetar hårt för att anpassa skolan, undervisningen och ge det stöd som varje elev behöver. Detta gör vi i samråd med vårdnadshavarna. För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) där exempelvis diagnoser som autism, adhd och Tourettes syndrom ingår, kan skolan vara extra svår att hantera, även med ett bra stöd från skolans personal och hemmet.

Annons

Vi är ödmjuka inför det som också har uppmärksammats på nationell nivå, att kunskapen hela tiden utvecklas och att kompetensen inom skolan behöver öka. Så också i vår kommun.

Därför har vi senaste året satsat extra på kompetensutveckling och stödinsatser. Bland annat har vi infört flexgrupper på vissa skolor, extra kurator och skolsköterska. Alla skolor har deltagit i kompetensutveckling från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Centrala elevhälsan erbjuder konsultationer inom området till alla skolor. Ibland också till vårdnadshavare.

”Vi förstår den frustration som uppstår då ens barn, oavsett anledning, inte känner sig hemma i skolan.”

Våra flexgrupper är delvis under uppbyggnad och vi tillsätter tjänster så snabbt vi får möjlighet. När det gäller löneläget så vill vi självklart vara en attraktiv arbetsgivare, men vi behöver också förhålla oss till den lönestruktur vi har och vara försiktiga med att skapa oskäliga löneskillnader personalen emellan. Det är inte hållbart i längden.

Vi vet att en god dialog mellan vårdnadshavare, klasslärare och rektor är grunden för att i ett tidigt skede fånga elever som, oavsett anledning, missar mer och mer undervisningstid. All frånvaro registreras i vårt system Skola24 och därför har vi en bra överblick av våra elevers frånvaro, från någon timma här och där, till de som i princip är hemma på heltid. Ibland räcker inte skolans insatser. Därför arbetar vi också tillsammans med bland annat socialtjänsten, Närhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Sedan juni 2020 finns det en antagen handlingsplan för att strukturerat arbeta med elever med hög frånvaro, ”Saknad – efterfrågad”, som vi nu implementerar i hela grundskolan. Handlingsplanen ser vi som en viktig del i vårt arbete. Den ger oss gemensamma ramar och riktlinjer för hur varje skola ska få alla elever att vilja gå till skolan för sin utbildning och den gemenskap som finns där.

Gülsen Özdenkos, skolchef i Ulricehamns kommun

Annons
Annons
Annons
Annons