Annons

Tryggad elförsörjning avgörande för Sjuhärads näringsliv

Investeringsvilja finns – men de företagare som satsar i Sjuhärad måste känna trygghet med att elen räcker till, skriver Anton Oskarsson för Svenskt näringsliv.
Insändare • Publicerad 25 november 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elbehovet kommer fortsatt att vara stort i Sverige och Sjuhärad. Tillståndsprocesser för miljövänlig elproduktion måste gå snabbare än idag, skriver insändarskribenten.
Elbehovet kommer fortsatt att vara stort i Sverige och Sjuhärad. Tillståndsprocesser för miljövänlig elproduktion måste gå snabbare än idag, skriver insändarskribenten.Foto: Hasse Holmberg

Investeringsviljan i Sjuhärad är högre än i många andra delar av Sverige. Här finns växande företag med en stark framtidsanda och optimism. För att kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter näringslivets behov.

Idag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet och behoven ökar ständigt. I en nyligen genomförd undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland angav 52 procent av de som planerade elkrävande investeringar under de kommande tre åren att de var oroliga för att elen inte ska räcka till. Det hotar nya gröna investeringar som är helt avgörande för att skapa nya arbetstillfällen i vår region.

Annons

Tyvärr går klimatomställningen för långsamt, vilket har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden. Det beror i huvudsak inte på företagen. I dagsläget klarar inte den svenska energipolitiken av att möta företagens behov av en långsiktigt stabil elförsörjning i takt med att behovet växer.

För att tempot ska kunna öka är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats. Det räcker inte med höga klimatambitioner. Nu krävs konkreta åtgärder.

Bland annat behöver handläggningstiderna för tillståndsprocesser halveras och målet för elsystemet behöver ändras till att det ska vara 100 procent fossilfritt. Vi behöver säkra att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta och skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i Sverige.

”Nu behövs en lika delar modig som framsynt politik som kan ta beslut som säkerställer en koldioxidfri elproduktion och ger förutsättningar för ett växande näringsliv.”

Det har historiskt funnits många goda skäl att driva företag i just Sverige. Det faktum att vi haft en energiförsörjning som lyckats kombinera konkurrenskraftiga priser på el, stor miljöhänsyn och stabil leveranssäkerhet – har varit en av de stora fördelarna i en global konkurrens.

Näringslivets gröna investeringar ska inte behöva bromsas av den svenska energipolitiken. Nu behövs en lika delar modig som framsynt politik som kan ta beslut som säkerställer en koldioxidfri elproduktion och ger förutsättningar för ett växande näringsliv.

Anton Oskarsson, områdesansvarig Sjuhärad för Svenskt Näringsliv

Annons
Annons
Annons
Annons