Annons

Tre hyresgäster: Väveriet ger liv och energi till hela Ulricehamn

Att välja att bo i en stad innebär att man också deltar i den fysiska uppenbarelsen av den, skriver tre av hyresgästerna i Väveriet som en kommentar till att det fortsatta arbetet på Väveriet nu avstannat efter ett överklagande.
insändare • Publicerad 14 maj 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”De gamla bruksmiljöerna sparas och skapar en vacker fond till det moderna och funktionella. Hela kvarteret renoveras med ett unikt helhetstänk som kommer gagna oss alla genom en radikalt ökad estetik och tillgänglighet,” skriver insändarskribenterna om Väveriet.
”De gamla bruksmiljöerna sparas och skapar en vacker fond till det moderna och funktionella. Hela kvarteret renoveras med ett unikt helhetstänk som kommer gagna oss alla genom en radikalt ökad estetik och tillgänglighet,” skriver insändarskribenterna om Väveriet.Foto: Pernilla Rudenwall

I början av 2000-talet uttalades här i Ulricehamn en vision om att vi gemensamt skall utveckla staden till en så attraktiv plats i världen att människor gärna söker sig hit för att leva sina liv – att Ulricehamn år 2020 skulle vara 25 000 människor stort!

För att lyckas med detta skulle kommun, entreprenörer, föreningar och privatpersoner samarbeta på alla plan för att försköna och levandegöra staden och därigenom få den att växa så det knakar…

Annons

Många saker har hänt sedan visionen uttalades och stora insatser har gjorts både kollektivt, av entreprenörer och genom privata initiativ som till exempel Lassalyckan, World Cup och Uport. Företag och föreningar har med kollektiva krafter och ekonomiskt bistånd lagt grunden för och byggt upp en anda som fått Ulricehamn att bli både större och bättre.

Dock finns faktorer som begränsar möjligheterna för denna stad att växa och frodas som vi vill.

En sådan faktor är möjligheten för en enskild individ att överklaga tillstånd som givits för projekt som är ämnade att utveckla stadsmiljön och anpassa den till nutida behov.

Vad drivkraften till en sådan käpp i hjulet för stadens utveckling än må vara – personlig eller ej – hindrar den en utveckling som skulle komma många människor till gagn och glädje över lång, lång tid.

Ett aktuellt scenario i detta ämne utspelar sig just nu rörande kvarteret Väveriet mellan Storgatan och Strandgatan i Ulricehamn (före detta Bogesunds väveri och Wellanderska villan.)

Överklagande från ett (1) hushåll har inkommit till Länsstyrelsen och får nu hela byggprojektet att avstanna under obestämd tid.

Bogesunds väveri och intilliggande byggnader utgör med sina tegelfasader klassisk mark i Sjuhäradsbygdens textilindustriella historia.

Kvarteret har länge varit i behov av omfattande renovering, alternativt rivning och nybyggnation. Hökerum fastigheter har tagit sig an denna uppgift med en vision som kommer att öppna upp södra delen av staden på ett helt nytt sätt. Att rädda dessa sköna byggnader är dessutom en gärning av kulturhistoriskt intresse och en handling i direkt korrelation med visionen om Ulricehamns utveckling.

De gamla bruksmiljöerna sparas och skapar en vacker fond till det moderna och funktionella. Hela kvarteret renoveras med ett unikt helhetstänk som kommer gagna oss alla genom en radikalt ökad estetik och tillgänglighet.

Här kommer förutom en rejäl försköning av byggnaderna också att skapas ett stort torg med orangeri och kvarterskrog, utomhusbio och boule med mera; en skön mötesplats för ulricehamnarna och för tillresande.

Annons

Detta innebär en stor arbetsinsats. Detta innebär stora kostnader. Detta innebär förändring. Det är en inspirerad och modig investering som Hökerums fastigheter gör i vår stad. En insats som kommer att ge liv och energi åt en tidigare ganska glest befolkad plats – ytterligare ett steg mot förverkligandet av visionen om stadens expansion i positiv mening.

”Vi är många som gläds åt det storartade projekt som pågår! Det gamla fabrikskvarteret som länge fört en tynande tillvaro livas upp och aktiveras. Blir en plats där Ulricehamnare kan träffas, utveckla affärer och allmänt trivas. En brygga mellan vårt textila arv och affärsutvecklande framtid.”

Att välja att bo i en stad innebär att man också deltar i den fysiska uppenbarelsen av den. Geografi, natur och arkitektur utgör, tillsammans med människorna som befolkar den, en organisk struktur som påverkar helheten och bringar den i konstant förändring.

Vi är många som gläds åt det storartade projekt som pågår! Det gamla fabrikskvarteret som länge fört en tynande tillvaro livas upp och aktiveras. Blir en plats där Ulricehamnare kan träffas, utveckla affärer och allmänt trivas. En brygga mellan vårt textila arv och affärsutvecklande framtid.

Så vill vi att staden ska utvecklas!

Man kan önska att stadens utveckling och expansion inte så lätt skulle gå att förhindra genom enstaka personers ovilja till förändring. Man kan förvisso diskutera begreppen utveckling och expansion utifrån vem som åtnjuter fördelarna av densamma, men i fallet med kvarteret Väveriet råder ingen tvekan – här går snäva personliga intressen före det allmännas bästa!

Kenneth Svensson Sturebyrån

Peter Claesson Boris Xpression

Jan Carlsson JC Equipment

För hyresgästerna på Kvarteret Väveriet

Annons
Annons
Annons
Annons