Annons

Tre gånger så hög elnätsavgift hos UEAB

Lars Karlberg noterar stora skillnader i elnätspriset mellan Östra Kinds elkraft och Ulricehamns energi. Han frågar de lokala partierna om det är dags att se över ordningen kring UEAB.
insändare • Publicerad 20 januari 2022 • Uppdaterad 27 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elnätsavgiften skiljer sig mellan UEAB och Östra Kinds elkraft, noterar Lars Karlberg.
Elnätsavgiften skiljer sig mellan UEAB och Östra Kinds elkraft, noterar Lars Karlberg.Foto: Barzan Dello

Så kom då elfakturorna som jag fruktat… Inte de som avser elförbrukning (där har vi fast pris förutom elen från vindkraftverket som vi köpt andelar i) utan de som avser elnätet och som vi inte kan påverka.

Vi är kunder både hos Ulricehamns energi (lägenhet) och Östra Kinds elkraft (hus). Hos UEAB kostar elöverföringen 24,13 öre per kWh medan Östra Kind debiterar 18,5 öre per kWh. Till detta kommer abonnemangsavgifter som i UEAB:s fall är 1 708,75 kr för en förbrukning på 1 800 kWh, det vill säga cirka 1krona per kWh medan Östra Kind debiterar oss 4 700 kr/år för cirka 18 000 kWh, det vill säga 26 öre per kWh. UEAB lägger därutöver på några småavgifter för elsäkerhet och elövervakning som i detta sammanhang är försumbara. Vad som inte är försumbart är den sammanlagda skillnaden i kWh-pris mellan de två företagen som vi får betala: 1,24 kr för UEAB mot 44,5 öre för Östra Kind, det vill säga det tredubbla!

”Vad som inte är försumbart är den sammanlagda skillnaden i kWh-pris mellan de två företagen som vi får betala: 1,24 kr för UEAB mot 44,5 öre för Östra Kind, det vill säga det tredubbla!”
Annons

Vad får jag då för pengarna?

UEAB är ett helägt kommunalt bolag och gjorde 2020 en vinst på drygt 55 miljoner kronor. Av vinsten fördes 10 miljoner kronor över till Ulricehamns Stadshus AB (1,1 miljoner kr) och NUAB (8,9 miljoner kronor). Bidraget till NUAB som pågått flera år räckte till 7,7 årsarbeten, det vill säga sju fler än vad till exempel Vårgårda kommun lägger på att främja sitt näringsliv. (Vårgårda brukar ligga topp 5-10 i Svenskt Näringslivs rankingar.) Enligt sitt uppdrag svarar UEAB förutom elnätet även för avfall, drivmedel, gatuljus, fjärrvärme, vatten och avlopp, fiber med mera.

Östra Kind är en ekonomisk förening sedan 1929 som driver, förvaltar och vidareutvecklar delar av kommunerna Tranemo, Ulricehamn och Jönköping med cirka 3 000 kunder. Förutom elnät är föreningen verksam med elhandel, solceller, fiber, laddstolpar med mera. Eftersom det är en ekonomisk förening är det medlemmarna som tillgodogör sig vinst från verksamheten.

Mot denna bakgrund ställer jag frågan till företrädare för våra lokala partier:

1. Kan det finnas anledning att se över ägardirektivet för UEAB så att verksamheten renodlas till sin kärnverksamhet?

2. Anser ni att UEAB:s prislista för elöverföring är rimlig i förhållande till andra jämförbara leverantörers?

3. Kan det årliga förlustbidraget som nu betalas till NUAB användas annorlunda för att främja näringslivsklimatet i kommunen, till exempel till förstärkning av Miljö- och samhällsbyggnad?

Lars Karlberg

f.d. kommunrevisor

Annons
Annons
Annons
Annons