Annons

Tid för handling när det kyrkliga kulturarvet hotas

Statens stöd till vården och underhållet av svenska kyrkobyggnader har under en lång rad år urholkats. Vi uppmanar våra riksdagsledamöter att agera för att rädda det världsunika kulturarv som tillhör oss alla, skriver Åke Bonnier, biskop i Skara stift och Niklas Grahn, stiftsdirektor i Skara stift.
insändare • Publicerad 12 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Höj den kyrkoantikvariska ersättningen successivt från dagens nivå på 460 miljoner till 700 miljoner kronor år 2027 är ett förslag från insändarskribenterna. Bilden visar Knätte kyrka.
Höj den kyrkoantikvariska ersättningen successivt från dagens nivå på 460 miljoner till 700 miljoner kronor år 2027 är ett förslag från insändarskribenterna. Bilden visar Knätte kyrka.Foto: Pernilla Rudenwall

Sverige har, som få andra länder, ett stort antal välbevarade kyrkor med tillhörande inventarier.

De 3 400 kyrkobyggnaderna med sin omgivande miljö är en tillgång, inte bara för Svenska kyrkan och dess medlemmar, utan för alla som bor i vårt land. I Skara stift, som är Sveriges äldsta stift och som omfattar ett område som ofta omnämns som Sveriges vagga, finns cirka 435 kyrkor som berättar en tusenårig historia.

Annons

Detta vårt gemensamma arv lever i dag på lånad tid. Det är nu dags för staten att ta sitt fulla ansvar för dess fortlevnad.

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska tilldelas så kallad Kyrkoantikvarisk ersättning genom statens årliga budgetbeslut i riksdagen.

Det föreslogs att staten successivt skulle tillföra Svenska kyrkan medel till en nivå om 460 miljoner kronor per år. Detta successiva införande slutfördes 2009. Sedan dess har ingen ytterligare höjning gjorts trots inflation och minskat penningvärde.

”I Skara stift, som är Sveriges äldsta stift och som omfattar ett område som ofta omnämns som Sveriges vagga, finns cirka 435 kyrkor som berättar en tusenårig historia.”

I Skara stift söker varje år församlingarna stöd för långt mer än de medel som finns. För åren 2021-2024 låg ansökningarna på 336 miljoner kronor. Den kyrkoantikvariska ersättningen under samma period var 201 miljoner kronor. Om inte staten tar sitt ansvar riskerar Sveriges största sammanhängande kulturarv, ett kulturarv som tillhör oss alla, att förfalla.

Mot den här bakgrunden har Svenska kyrkan tagit fram ett konkret och hållbart förslag:

•Höj den kyrkoantikvariska ersättningen successivt från dagens nivå på 460 miljoner till 700 miljoner kronor år 2027. Det innebär att ersättningen i praktiken återställs till dess ursprungliga värde.

•Inflationsskydda anslaget från och med 2028 genom att det uppräknas årligen med till exempel konsumentprisindex.

Det kyrkliga kulturarvet är ett gemensamt ansvar. Ett ansvar också för varje enskild riksdagsledamot – det handlar om kyrkobyggnaderna i den egna valkretsen. Den här gången får det inte stanna vid vackra ord. Nu är tiden att agera!

Biskop Åke Bonnier-
Biskop Åke Bonnier-Foto: Carla Karlsson

Åke Bonnier, Biskop i Skara stift

Niklas Grahn, Stiftsdirektor, Skara stift

Annons
Annons
Annons
Annons