Annons

Ta ansvar för läkemedelsbristen för reumatiker

Reumatiker vittnar om allvarliga problem efter att inte kunna hämta ut sin förskrivna medicin, skriver representanter för Reumatikerföreningen.
insändare • Publicerad 13 maj 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Reumatiker vittnar om förvärrade sjukdomssymtom när de inte kunnat hämta ut sina föreskrivna läkemedel, skriver företrädare för Reumatikerföreningen.
Reumatiker vittnar om förvärrade sjukdomssymtom när de inte kunnat hämta ut sina föreskrivna läkemedel, skriver företrädare för Reumatikerföreningen.Foto: Janerik Henriksson/TT

I en ny enkätundersökning genomförd av Reumatikerförbundet uppger 47 procent av respondenterna att de vid något eller några tillfällen inte har kunnat hämta ut sitt förskrivna läkemedel de senaste åren. Av dessa säger hälften att det medfört oro för den egna hälsan och knappt hälften att de behövt ta kontakt med vården för vidare hjälp. Fyrtiofem procent säger sig ha upplevt förvärrade sjukdomssymtom.

På Reumatikerförbundet har vi varit medvetna om läkemedelsbristen länge, men vi är ändå förvånade över att så många av de som svarat uppger att de har haft allvarliga problem. Även om vår undersökning är liten menar vi att den kan ge en fingervisning om problemets omfattning.

”Alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligare ansvar för att den egna delen i kedjan ska fungera.”
Annons

I januari föreslog regeringen bland annat att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande rest- och bristsituationer, så att åtgärder kan vidtas i rimlig tid. Stärkt lagerhållning på öppenvårdsapotek är ett annat förslag. Det är positivt att regeringen agerar, för det behövs många åtgärder för att lösa det här komplexa problemet.

Reumatikerförbundet anser att en nationell förteckning över icke ersättningsbara läkemedel måste utarbetas och att det måste säkerställas att dessa finns att tillgå genom krav på lagerhållning.

Vi anser också att alla inblandade i produktions- och distributionskedjan måste avkrävas ett tydligare ansvar för att den egna delen i kedjan ska fungera.

Marie-Louise Petersson, Reumatikerföreningen Ulricehamn

Monica Nordh Halldén, Reumatikerdistriktet Älvsborg

Annons
Annons
Annons
Annons