Annons

Systembolaget bör satsa på mer hemkört

För att inte tappa legitimitet och attraktivitet måste politiken ge Systembolaget förutsättningar att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt. Det krävs en digital omställning av alkoholmonopolet, skriver Anna De Geer.
Debatt • Publicerad 13 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För att inte tappa legitimitet och attraktivitet i den växande globala e-handeln behöver Systembolagets e-handel göras mer attraktiv. Det behövs framför allt snabbare och billigare leveranser, anser Anna De Geer.
För att inte tappa legitimitet och attraktivitet i den växande globala e-handeln behöver Systembolagets e-handel göras mer attraktiv. Det behövs framför allt snabbare och billigare leveranser, anser Anna De Geer.Foto: Adam Ihse / TT

37 procent av alla vuxna vill handla alkohol digitalt från Systembolaget. Trots det säljs endast drygt en procent av alkoholen över nätet.

Vi är många som har ställt om under coronapandemin. Kontorsjobb har bytts mot hemmajobb och resor har ställts in. Som en konsekvens har digitala lösningar fått en allt större betydelse i vardagen: möten sker digitalt och kontakten med våra nära upprätthålls med hjälp av smartphones.

Annons

Likaså är vi många som har underlättat vardagen med e-handel. Drygt tre av fyra tillfrågade konsumenter har handlat varor på nätet under våren – en ökning med omkring 40 procent jämfört med föregående år.

”I snitt sker lite drygt en procent av alkoholförsäljningen via nätet.”

För att undersöka intresset av att handla alkohol på nätet har Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL, låtit undersökningsföretaget Bilendi genomföra en undersökning bland ett representativt urval av svenska folket under juni månad. Bland de 1 000 svarande anger 37 procent att det är sannolikt att de skulle e-handla från Systembolaget om de kan få hemleverans nästföljande vardag med påslag endast för fraktkostnaden. Som störst är intresset i den övre medelåldern där drygt 40 procent anger att detta skulle vara ett aktuellt alternativ.

SVL värnar den kontrollerade försäljningen av alkohol och Systembolagets detaljhandelsmonopol. Det är viktigt att detaljhandelsmonopolet utvecklas på ett sätt som gör att det fortsätter vara attraktivt och relevant. Det måste utvecklas efter konsumenters vanor och förväntningar, vilket har skett förr. 2001 infördes lördagsöppet och under början av 2000-talet infördes självbetjäningsbutiker.

Men trots att intresset för att handla alkohol digitalt är högt är den faktiska e-handeln väldigt låg. I snitt sker lite drygt en procent av alkoholförsäljningen via nätet. För att inte tappa legitimitet och attraktivitet i den växande globala e-handeln behöver Systembolagets e-handel göras mer attraktiv. Det behövs framför allt snabbare och billigare leveranser. Vidare måste webbhandeln bli mer användarvänlig och konsumenter måste aktivt ledas in i detta nya sätt att handla.

Erfarenheten talar för att när nya mönster för handel och konsumtion etableras blir de bestående. Den ökade e-handel vi sett har vant nya grupper vid smidigheten med näthandel. För de aktörer som inte vill halka efter är det viktigt att anpassa sig till kundernas nya förväntningar.

Det pågår ett aktivt arbete hos Systembolaget kring utveckling av e-handeln, och branschen är gärna en del av detta. Men takten måste öka. Inte minst behöver politiken ge detaljhandelsmonopolet förutsättningar att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt. Om inte riskerar det svenska alkoholmonopolet att förlora marknadsandelar till andra legala och illegala försäljningskanaler.

Anna De Geer, vd, Sprit- och vinleverantörsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons