Annons

Sverigedemokraterna: Invånare i Ulricehamn ska inte offras för svepande mål från EU

Det finns ingen långsiktighet i att tvinga på Ulricehamnsborna några extra vindsnurror, skriver företrädare för Sverigedemokraterna, med anledning av det medborgarförslag som snart ska behandlas.
Insändare • Publicerad 22 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi behöver på alla sätt stärka Sveriges kärnenergiprogram och arbeta vidare med de planerbara kraftslag vi har, till exempel vattenkraft och kraftvärme, skriver företrädare för Sverigedemokraterna.
Vi behöver på alla sätt stärka Sveriges kärnenergiprogram och arbeta vidare med de planerbara kraftslag vi har, till exempel vattenkraft och kraftvärme, skriver företrädare för Sverigedemokraterna.Foto: Annika Byrde

Inom en snar framtid kommer ett medborgarförslag upp på kommunfullmäktiges bord som bland annat föreslår att respektavståndet mellan vindkraftverk och bostäder ska vara tio gånger kraftverkens höjd. Vi i Sverigedemokraterna ställer oss bakom detta förslag från allmänheten. Men vindkraften handlar om så mycket mer än om naturen, närmiljön och respekten för dem som bor i närheten.

För det första handlar det om enorma materialflöden. Bara under åren 2023 till 2025 beräknas konstruktionen av nya vindkraftverk ta mer än 1,2 miljarder (!) ton betong i anspråk, dessutom 500 miljoner ton stål och järn. Bara transporten av allt detta material har en stor miljöpåverkan, för att inte tala om själva produktionen. Hela den ”gröna” industrin är dessutom kraftigt beroende av metaller från Kina.

Annons

Vidare har den ökande andelen väderberoende elproduktion oönskade effekter på systemnivå. Vi har sett elpriset åka berg- och dalbana i samband med väderomslag och för ett par år sedan varnades för nedsläckningar vid oväntade driftstörningar. Allt detta förvärras med mer vindkraft. Det finns alltså ingen anledning för invånare i Ulricehamn att ”offra” sin boendemiljö för ett högre syfte.

Vi noterar också att vindkraften som bransch dras med förluster och att nya investeringar eldas på av billiga lån från EU. Det ekonomiska utrymmet att betala ut kompensation till dem som drabbas av utbyggnaden är alltså väldigt begränsat. I många fall obefintligt.

”Vidare har den ökande andelen väderberoende elproduktion oönskade effekter på systemnivå.”

Det kan vara värt att känna till att EU gasar på för fullt för en utbyggnad av vindkraft och från Bryssel ser Sverige ut som en blivande vindkraftspark. Ingen hänsyn tas till det svenska elnätets stabilitet eller vad blivande grannar tycker om saken. Det är den här typen av svepande och schablonartade mål som vi i Sverigedemokraterna motsätter oss, både nationellt och på EU-nivå.

De rödgröna har plötsligt kommit på att Sverige lider brist på elektricitet. Då hör till saken att samma rödgröna partier för ett fåtal år sedan ansåg att Sverige hade ett så stort överskott att det gick bra att lägga ned kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Det är just denna kortsiktighet som Riksrevisionen kritiserar i en nyligen publicerad rapport (RiR 2023:15).

Det som svensk elmarknad just nu behöver är en långsiktig strävan mot en högre andel planerbar energi. Nya kärnkraftverk hade kunnat stå färdiga i dag (!) om övriga partier hade lyssnat på Sverigedemokraterna när vi kom in i riksdagen 2010.

Vi behöver alltså på alla sätt stärka Sveriges kärnenergiprogram och arbeta vidare med de planerbara kraftslag vi har, till exempel vattenkraft och kraftvärme. En ännu högre andel väderberoende elproduktion skulle leda till nya problem med kraftöverföring, flaskhalsar och behov av reservkraft när det inte blåser.

Det finns däremot ingen långsiktighet i att tvinga på Ulricehamnsborna några extra vindsnurror. Därför bör hela kommunfullmäktige säga nej till vindkraftsindustrins lobbyister.

Mattias Bengtsson, gruppledare Sverigedemokraterna i Ulricehamn
Mattias Bengtsson, gruppledare Sverigedemokraterna i UlricehamnFoto: Pernilla Rudenwall

Mattias Bengtsson

Gruppledare

Sverigedemokraterna Ulricehamn

Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna.
Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna.Foto: Johan Valkonen
Annons

Tomas Brandberg, Tekn dr

Politiskt sakkunnig

Sverigedemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons