Annons

Svenska kyrkan behöver göra något för att vända medlemsraset

Tommy Fjellström i Gällstad vill se ett slut på medlemstappet för Svenska kyrkan och vill känna stolthet för det trossamfund han tillhör.
insändare • Publicerad 22 november 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om avhoppen från kyrkan fortsätter i samma takt kommer vi snart till vägs ände, skriver Tommy Fjellström i sin insändare. Bilden visar Gällstads och Södra Säms kyrka.
Om avhoppen från kyrkan fortsätter i samma takt kommer vi snart till vägs ände, skriver Tommy Fjellström i sin insändare. Bilden visar Gällstads och Södra Säms kyrka.Foto: Pernilla Rudenwall

Det är väl ingen som undgått att se den kraftiga nedgången som sker inom Svenska kyrkan. Under de senaste 45 åren har kyrkan tappat drygt två miljoner medlemmar, trots en befolkningsökning på lika många miljoner.

1976 var vi 7 779 940 medlemmar som motsvarade 94,4 procent av svenska folket. Sedan dess har vi sett en successiv nedgång i medlemsantalet.

Annons

De senaste fem åren visar på en brant nedförsbacke!

2016 hade Svenska kyrkan 6 109 546 medlemmar vilket motsvarade 61,2 procent av folket. 2021 var motsvarande siffror 5 628 067 och 53,9 procent av befolkningen.

Ingen munter utveckling för Svenska kyrkan.

Beslutsfattare och företrädare har misslyckats med att föra dess budskap vidare.

Den som besöker kyrkan kan se två ålderskategorier bland besökare. Barn och seniorer. Vi ser barn som deltar i olika aktiviteter som sedan försvinner efter ungdomsåren. Återväxten är minst sagt svag!

Var finns besökarna i åldern 18-60 år? De ska ju egentligen vara den bärande kategorin! Varför har det blivit så här? Varför har inte kyrkans frontfigurer lyckats med sitt budskap?

”Svenska kyrkan ska inte hämta krafter vare sig från höger eller vänster utan krafterna ska hämtas uppifrån!”

Den frågeställningen måste redas ut på en mycket bred front! Från topp till tå!

Det finns många kontroversiella uttalanden de senaste åren som fått stora rubriker i media. Hur har deras budskap tolkats av medlemmarna? Är man talesperson för Svenska kyrkan ska man också verka i dess namn! Man får ALDRIG använda Svenska kyrkan som plattform för det egna politiska budskapet!!

Vi har exempel på hur det kan skada trovärdigheten och medlemmar som hoppar av.

Svenska kyrkan ska inte hämta krafter vare sig från höger eller vänster utan krafterna ska hämtas uppifrån! Om avhoppen från kyrkan fortsätter i samma takt kommer vi snart till vägs ände.

Annons

Frågan är om alla som lämnar Svenska kyrkan också är beredda att ta konsekvenserna av det? I ett längre perspektiv betyder det att många kyrkor kommer att lämnas åt sitt öde. Om ingen besöker dem så finns det heller ingen ekonomi att bedriva verksamhet där. Med dem försvinner mycket av vår kultur och våra värderingar. Ni som lämnat kyrkan kan inte räkna med att andra ska solidariskt ställa upp och rädda vårt religiösa arv med kristna värderingar. Vi kommer inte att räcka till vare sig ekonomiskt eller antalsmässigt!

Såå.. Tänk efter än en gång! Gör gärna en konsekvensberäkning på vad ett minskat medlemsantal innebär.

Nu är det hög tid för Svenska kyrkan att profilera sig och få den respekt som vi förtjänar!

Idag är det dåligt med den varan! Fritt fram att häckla oss kristna. Såväl i tv som radion. Ateister har inga problem med det. Om man gör likadant mot islam kallas man islamofob! Varför har vi inte ens uppnått ömsesidig respekt gällande religionerna i vårt eget land?

Dags att reformera både kyrkan och samhället! Vi ser mängder av humanitära katastrofer runt om i världen. Dessa katastrofer kommer att pågå så länge vi inte angriper problemet i dess källa. Många svältande bor i krigförande länder! Varför finns det alltid pengar till vapen men aldrig till mat?

Hjälpen till dessa utsatta människor är ju bara(!?) en hjälp för stunden. Var finns den långsiktiga lösningen?

Först och främst måste ju fred skapas i drabbade länder! Dags att FN omstruktureras och tar sitt ansvar som fredsskapande organ. Det var ju anledningen till att man bildades.

Det är alltid resultatet som räknas. Den enda måttstocken på att agendan varit korrekt.

Nu gäller det för Svenska kyrkan att visa resultat! Det behövs konstruktiva människor för konstruktiva lösningar.

Tyvärr är det en stor bristvara i dagens samhällsdebatt. För Svenska kyrkan finns det inget val för att stoppa kräftgången!

Annons

Den negativa utvecklingen måste vändas omedelbart! Det kan vi göra om åtgärdsprogrammet är rätt!

Jag är en stolt troende människa med förhoppning att också vara stolt över det trossamfund som jag tillhör.

Tommy Fjällström,

Gällstad

Annons
Annons
Annons
Annons