Annons

Svenska freds: Vi måste folkomrösta om avtalet med USA

USA har fått diktera villkoren för DCA, skriver Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Ulricehamn och kräver en folkomröstning om avtalet.
Insändare • Publicerad 5 maj 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Avtalet ger USA tillgång till bland annat svenska vägar och hamnar, skriver Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Ulricehamn i sin insändare. Bilden visar hamnen i Göteborg.
Avtalet ger USA tillgång till bland annat svenska vägar och hamnar, skriver Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Ulricehamn i sin insändare. Bilden visar hamnen i Göteborg.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

I Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Ulricehamn har vi genom studiecirkel inom ABF lärt oss om världens stormakter och deras ofta maktfullkomliga strategier. Vi har försökt se igenom deras ambition och ”goda vilja” att skapa demokrati i ett antal mindre länder i både Syd- och Centralamerika, Asien och Afrika. Inga goda resultat uppvisas, Chile och Afghanistan är ett par exempel på det. Mot denna bakgrund väcker det oro när USA genom bilaterala avtal om militärt försvarssamarbete vill få inflytande i vårt land liksom i våra nordiska grannländer.

Vår riksdag väntas i juni rösta och ta beslut om avtalet, benämnt DCA (Defense Cooperation Agreement). Detta undertecknades i december av Sveriges försvarsminister, och berättigar USA till närvaro på och utnyttjande av 17 svenska regementen, med manskap, stridsfordon, ammunition och vapensystem.

”Mest allvarligt är att inget förbehåll mot kärnvapen på svensk mark finns.”
Annons

Avtalet och remissvar som lämnats granskas nu inför att riksdagen ska besluta om avtalet ska antas. När Svenska freds synar den detaljrika och långtgående avtalstexten framgår att USA fått diktera avtalets villkor, här några exempel utöver det ovan nämnda: USA ges tillgång till svensk mark, vägar, hamnar och flygplatser. Amerikansk militär med familjemedlemmar omfattas inte av svensk lag, utan lyder under amerikansk, som skiljer sig från svensk lagstiftning, till exempel vad gäller sexbrott. Mest allvarligt är att inget förbehåll mot kärnvapen på svensk mark finns. I Norges och Danmarks motsvarande avtal med USA finns förbud mot kärnvapen på de ländernas territorier inskrivet.

På grund av avtalets djupgående konsekvenser för vårt land, kräver Svenska freds att folkomröstning om DCA genomförs, och om så inte sker, att riksdagen måtte rösta nej, till gagn för bevarande av vårt lands frihet och oberoende.

Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons