Annons

Svar direkt från skolan: Aktiviteterna är en del av skolans sexualundervisning

Flera av aktiviteterna ingår i de fastställda kurs- och läroplanerna för sexualundervisning och ingen av deltagarna har berättat om något obehag inför de olika programpunkterna, skriver Ätradalsskolans rektor Beleen Wisén Hansson i skolans svar.
Insändare • Publicerad 18 oktober 2022 • Uppdaterad 19 oktober 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera av aktiviteterna är på olika sätt del av de fastställda kurs- och läroplanerna som handlar om värderingar och sexualundervisning, skriver rektor Beleen Wisén Hansson i sitt svar.
Flera av aktiviteterna är på olika sätt del av de fastställda kurs- och läroplanerna som handlar om värderingar och sexualundervisning, skriver rektor Beleen Wisén Hansson i sitt svar.Foto: AntonioGuillem

Ätradalsskolan arbetar enligt fastställda kurs- och läroplaner, där förmedlandet av viktiga värderingar samt sexualundervisning är några delar.

Att bjuda in andra organisationer till skolan, som ungdomsmottagningen och RFSL, är en del av denna undervisning.

Annons

Att dela ut kondomer och därmed avdramatisera och sprida kunskap om hur man skyddar sig är även det en del av skolans bredare sexualundervisning, en undervisning som i förlängningen bidrar till jämställdhet, färre sexuella övergrepp, minskad homofobi och en minskning av sexuellt överförbara infektioner.

Ulricehamns kommun ska även erbjuda våra ungdomar kultur. Dessutom ska skolan hantera en verklighet där ungdomar tillbringar mycket tid på sociala medier. Tyvärr kan ungdomar konfronteras med en hård verklighet på olika plattformar, både vad gäller språk, filmer och bilder. Detta är inget skolan kan blunda för utan måste hantera. En liten del kan då vara sådant som föreläsningar om sociala medier.

Under den aktuella föreställningen fanns det vuxna med och vi har inte uppfattat det som att det förekom något olämpligt.

”Att dela ut kondomer och därmed avdramatisera och sprida kunskap om hur man skyddar sig är även det en del av skolans bredare sexualundervisning.”

Ulricehamns kommun ska bidra till att ungdomar har en meningsfull fritid. Som ett led i detta samarbetar skolan med Ungas Fritid. De besöker ofta skolan för att bidra till ett gott klimat. Leken det hänvisas till hade inget med Pride att göra utan var en frivillig rastaktivitet ledd av vuxna fritidsledare.

Skolan har inte fått några signaler om att någon deltagare upplevde aktiviteten som obehaglig, utan att de tvärtom uppskattade den.

Men som skola utvärderar vi alla aktiviteter vi gör och vi har även en fortlöpande dialog med våra samarbetspartners. Skulle vi få signaler att någon ungdom upplever obehag eller att inslag inte är förenligt med kurs- och läroplaner är vi förstås beredda att utreda och vid behov åtgärda det.

Beleen Wisén Hansson,

rektor Ätradalsskolan

Annons
Annons
Annons
Annons