Annons

Svar direkt: Ett mer öppet Lager 157 hade gett svar på många frågor

Tidningens drivkraft är aldrig att sätta dit någon, skriver Henrik Erickson, ansvarig utgivare för Ulricehamns Tidning.
insändare • Publicerad 19 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det bästa hade varit om Lager 157 hade en större transparens på sin hemsida och i sin årsredovisning samt att de pratat med media när de ställer sina frågor i ämnet, skriver Henrik Erickson i sitt svar till Stellan Werling.
Det bästa hade varit om Lager 157 hade en större transparens på sin hemsida och i sin årsredovisning samt att de pratat med media när de ställer sina frågor i ämnet, skriver Henrik Erickson i sitt svar till Stellan Werling.Foto: Pernilla Rudenwall

Hej Stellan – och tack för ditt inspel. Det du skriver både breddar och fördjupar UT:s artiklar om Lager 157.

Du söker UT:s svar på tre frågor och vi ska snart komma dit. Först vill jag bara kommentera dina rader om ”aggressivt angrepp” och ”jantelagstänk”. Som ansvarig utgivare har jag full förståelse för att man som läsare kan känna så, och tänka så. På UT:s redaktion har det aldrig, i alla fall inte så länge jag har jobbat här, förekommit ett incitament att angripa eller sätta dit någon. Det är värt att poängtera. Att kalla Evelina Segerqvist naiv skribent ser jag inte som något annat än härskarteknik, men låt oss ändå göra klart att en journalist på UT inte står ensam i det arbete som görs på redaktionen.

Annons

Som jag ser det kan de tre frågorna besvaras med ett svar:

Alla företag gör sina val och Lager 157 har gjort valet att verka inom lågpriskläder. Med det valet finns Lager 157 i en struktur där mellanhänder förhandlar om produktion av stora volymer kläder till ett lågt pris. Lager 157 är en liten del av den världsomspännande modehandeln men enligt de källor UT pratat med en hygglig maktfaktor med sina stora ordrar av basplagg.

Det kanske är naivt att tro på en bättre situation om fler aktörer jobbade för bättre kvalitet och högre ersättning till modeindustrins grovarbetare? Det går dock att konstatera att det finns företag i branschen som gör andra val än Lager 157. Val som kan ge bättre löner och bättre arbetsförhållanden på fabrikerna. En del andra modeföretag har omfattande program för social och ekologisk hållbarhet.

UT belyser i artiklarna att det inte finns oberoende insyn i den”tredjeparts kontrollfunktion” som Lager 157 säger sig tillämpa. För full transparens behövs en öppenhet kring vilka fabriker som produktionen sker i. Först då kan kontrollorgan och konsumenter bedöma seriositeten i arbetet.

Till sist konstaterar jag, precis som i lördagens UT, att det bästa hade varit om Lager 157 hade en större transparens på sin hemsida och i sin årsredovisning samt att de pratar med media när de ställer sina frågor i ämnet. Jag tror att det hade rätat ut Stellan Werlings tre frågor mer än något annat.

Henrik Erickson

Ansvarig utgivare, Ulricehamns Tidning

Annons
Annons
Annons
Annons