Annons

Styrets överenskommelse hotar demokratin i Ulricehamn

Uppgörelsen mellan styrets partier om att inte göra enskilda utspel hotar demokratin och försvårar för främst Kristdemokraterna och Liberalerna att nå ut, skriver Staffan Engblom.
Insändare • Publicerad 23 maj 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ulricehamnsalliansens överenskommelse om att de enskilda partierna inte ska göra egna utspel utan godkännande av de andra hotar demokratin, menar Staffan Engblom. Bilden visar Sebastian Gustavsson (M), Sten Selin (L), Wiktor Öberg (M), Mikael Dahl (C) och  Frida Edberg (KD).
Ulricehamnsalliansens överenskommelse om att de enskilda partierna inte ska göra egna utspel utan godkännande av de andra hotar demokratin, menar Staffan Engblom. Bilden visar Sebastian Gustavsson (M), Sten Selin (L), Wiktor Öberg (M), Mikael Dahl (C) och Frida Edberg (KD).Foto: Henrik Erickson

Styret i Ulricehamn arbetar bland annat med att hitta sätt att stärka demokratin i kommunen. Ett förtjänstfullt arbete inom det som kallas Demokratiutredningen.

Samtidigt anser jag att man inom Ulricehamns-alliansen har kommit överens om något som faktiskt minskar demokratin och framför allt väljarnas möjligheter att välja mellan de fyra partier som utgör just styret, det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Annons

Mellan dessa partier finns sedan man tog över styret av kommunen, en uppgörelse om att inget av partierna själva skall gå ut i massmedia genom intervjuer, presskonferenser, insändare eller på andra sätt och framföra åsikter som rör den kommunala politiken och som inte först har godkänts av samtliga samarbetspartier.

”Hela uppgörelsen känns riskabel, om man vill fortsätta styra efter nästa val.”

De flesta förstår säkert att man försöker undvika att det skapas konflikter mellan de styrande partierna, så även jag. Men att partierna inte får framföra sin syn i olika frågor som antingen inte har fattats beslut om, eller tala om varför man stött det ena eller andra beslutet, vad man förhandlat bort och vad man fått istället, utan att de tre övriga partierna både godkänt och skrivit under det som sägs, är som jag ser det en begränsning av väljarnas möjligheter att ta ställning till vilket parti man känner att man vill lägga sin röst på.

På samma sätt är det med presskonferenser. Att samtliga partier alltid skall medverka och framföra och försvara de beslut som tagits är fullt förståeligt. Men att ett enskilt parti inte kan informera media om hur man ser på en framtida fråga och naturligtvis samtidigt understryka att frågan, liksom alla frågor, kommer att vara föremål för förhandling där man inte i förväg kan veta hur det slutliga beslutet kommer att formuleras. Det blir en inskränkning av demokratin.

Genom att Moderaterna och Centerpartiet är så mycket större än Kristdemokraterna och Liberalerna, så är det oftast de som får det största utrymmet i media. Det är naturligt och så är det även i regeringen. Men i Ulricehamn har både KD och L medvetet eller omedvetet, gått med på att bära munkavle under mandatperioden. Eftersom partierna i oppositionen; Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Nya Ulricehamn, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har något som förhindrar dem att försöka få utrymme i media utan att något av övriga partier i oppositionen skall godkänna det, så är jag övertygad om att även om KD och L blivit nästan osynliga under mandatperioden, så gör den överenskomna inskränkningen i demokratin också att även M och C fått en hämsko vad gäller att värva framtida röster. Hela uppgörelsen känns riskabel, om man vill fortsätta styra efter nästa val.

Staffan Engblom, Vegby

Annons
Annons
Annons
Annons