Annons

Stora resurser måste tillföras den offentliga vården

Signaturen ”60-talist i Ulricehamn” vill se en ordning där skatteflykt, privatiseringar och ojämlikhet motarbetas och stora resurser läggs på välfärden och klimatinvesteringar.
insändare • Publicerad 6 september 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För att förbättra situationen inom vården, öka personaltätheten och antalet vårdplatser samt höja lönerna för vårdpersonal, måste stora resurser tillföras den offentliga vården”, skriver signaturen ”60-talist i Ulricehamn”.

”Framtiden är inställd pga bristande intresse”. Ett populärt klotter från 1970-talet som blivit bara alltför aktuellt. De stora framtidsfrågor som kräver en lösning i dagens värld och dagens Sverige får väldigt lite uppmärksamhet i media. Politikerna ställs inte mot väggen med frågor om hur man tänker sig en politik för att åstadkomma den nödvändiga omställning av samhället som kan dämpa klimatförändringen och minska ojämlikheten.

De allra flesta problemen i dagens Sverige har sitt ursprung i den nyliberala ekonomiska teori som har ökat ojämlikheten i landet under mer än 30 års tid. Forskning visar otvetydigt att ojämlikare samhällen har högre kriminalitet, mer trångboddhet och sämre folkhälsa än mer jämlika samhällen. Vill politikerna verkligen komma åt problemet med kriminalitet, är det alltså ojämlikheten som måste åtgärdas.

Annons

De blåbruna partierna riktar enbart in sig på åtgärder som slår mot de mest utsatta i samhället och gynnar enbart den rikaste delen av befolkningen. Deras enda svar på kriminaliteten är hårdare straff. Det har sagts många gånger: ”Om lösningen på problemet med kriminalitet vore hårdare straff, då skulle det inte finnas någon kriminalitet i USA”. Straff ger bara ett brutalare samhälle, precis som ojämlikhet.

Sedan mer än ett årtionde vill de flesta nationalekonomer inte se privatiseringar och skattesänkningar. Ledande här, är fransmannen Thomas Piketty, vid Paris school of economics. Det viktiga är att minska ojämlikheten genom höjning av skatter på stora förmögenheter och höga inkomster. Sist att ta till sig den kunskapen är Sveriges politiker. På den rödgröna sidan har ändå äntligen insikten börjat tränga fram. Socialdemokraternas förslag om införande av ”Beredskapsskatt” på de högsta inkomsterna och etablerande av ett statligt bostadsbolag för att bygga billiga lägenheter och minska bostadsbristen och trångboddheten är mycket välkomna.

”Sedan mer än ett årtionde vill de flesta nationalekonomer inte se privatiseringar och skattesänkningar.”

För att förbättra situationen inom vården, öka personaltätheten och antalet vårdplatser samt höja lönerna för vårdpersonal, måste stora resurser tillföras den offentliga vården. Givetvis måste vansinnet upphöra, med privata bolag som har ”fri dragningsrätt” på skattepengar som ska gå till skolor och vård. Offentliga pengar som istället tas ut i privata vinster och göms i skatteparadis.

Den stora kostnaden i statsfinanserna är skatteflykt, som kostar landet cirka 80-90 miljarder kronor om året (hela EU cirka 12 000 miljarder kronor per år). De skattesänkningar som gjorts sedan 1990 och som gjort Sverige till ett skatteparadis för de rikaste, kostar oss cirka 400 miljarder kronor per år i förlorade skatteinkomster. De resurserna behövs nu för klimatinvesteringar och för att rusta upp välfärden. Vill du se ett samhälle som ger god vård och välfärd och kan genomföra klimatinvesteringar i energiproduktionen och industrin, så rösta rödgrönt i höst.

60-talist i Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons