Annons

Stig Persson: Snålt av politikerna att stoppa trapp-stödet till Folkets hus

Jag hoppas att kommunens politiker förstår värdet av att stötta Kulturhuset Folkets Hus och att stödet blir betydligt bättre i framtiden, skriver Stig Persson, efter beslutet att inte ge bidrag till trapprenoveringen.
Insändare • Publicerad 23 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Entrétrappan till Folkets hus är 118 år gammal och behöver renoveras för 268 656 kronor. M, KD, C, L, NU och SD gick emot tjänstemannaförslaget och stoppade det föreslagna bidraget till Folkets Hus.
Entrétrappan till Folkets hus är 118 år gammal och behöver renoveras för 268 656 kronor. M, KD, C, L, NU och SD gick emot tjänstemannaförslaget och stoppade det föreslagna bidraget till Folkets Hus.Foto: Pernilla Rudenwall

För en kort tid sedan kunde man i Ulricehamns Tidning läsa att Folkets Hus inte fick några pengar till renoveringen av entrétrappan. Eftersom jag som ordförande var delaktig i besluten om renovering av entrétrappan och energisparprojektet och varit behjälplig vid bidragsansökningarna så tar jag mig friheten att komma med en kommentar.

Den imponerande entrétrappan har fått beröm av sakkunnige Mark Isitt. Ja, hela huset fick beröm, men framför allt entrétrappan. Den är 118 år gammal och det har uppstått förskjutningar, som måste åtgärdas. Länsstyrelsens byggnadsantikvarie Karin Lundberg har varit behjälplig. På denna trappa har många fötter trampat för att se på film och teater, för att glädjas åt sång och musik, för att lyssna på föreläsningar eller gå på studiecirklar och av många andra skäl. Kostnaden för renoveringen är beräknad till 268 656 kronor.

”Skulle kommunen själva driva Folkets Hus skulle kostnaden bli mångt mycket större.”
Annons

Energisparprojektet innehöll tre delar: en ny bergvärmepump, två kompletterande borrhål på 250 meter vardera och solceller på två tak. Såväl byggnadsnämnden som länsstyrelsen ansträngde sig för att kunna bevilja byggnadslov för solceller på en kulturbyggnad, men de förstod att om alla pengar skulle gå till att betala elräkningar så skulle det inte bli några pengar över till underhåll. Vi stod inför samma dilemma 1977 då pengarna under lång tid hade gått till dryga oljeräkningar och uteblivet underhåll ledde till att beslut togs att överge huset för att det var i miserabelt skick. Dock räddades huset efter 25 000 frivilliga timmar under fem år, 1977-1982.

För att kunna finanserna energisparprojektet på 865 421 kronor så söktes ett bidrag hos Boverket på 50 procent av kostnaden. För att erhålla ett sådant bidrag krävs att kommunen beviljar minst 30 procent i bidrag, vilket man var beredd att göra. För att gardera oss sökte vi bidrag hos Ulricafonden och beviljades 200 000 kronor eftersom de tyckte att det var en klok investering.

Tråkigt nog blev det inga pengar från Boverket. De beklagade detta, men de hade direktiv på att alla deras medel skulle gå till utsatta områden och lyckligtvis är inte Ulricehamn ett sådant. Vi har tidigare fått bidrag från Boverket, som gett oss beröm för att vi har ”förvaltat pundet väl”. Vi vädjade nu till kommunen att likväl betala bidraget på 30 procent, men fick nobben trots att kommunen gick med 45 miljoner i överskott förra året.

När det gäller trappan så gick M, KD, C, L, NU och SD emot tjänstemannaförslaget och stoppade föreslaget bidrag till Folkets Hus för att i stället gynna föreningar på landsbygden. Jag har inget emot att landsbygdsföreningar får bidrag, men varför ska det ske på Folkets Hus bekostnad? Det har ju i bidragssammanhang tillförts extra pengar förr. Jag är själv engagerad i föreningen Kulturvägen vars syfte är att stödja besöksnäringarna på landsbygden i och kring Ätradalen. Kommunens bidrag till föreningen är mycket blygsam. Turistrådet Västsverige ger ett betydligt generösare bidrag.

Jag hoppas att kommunens politiker förstår värdet av att stötta Kulturhuset Folkets Hus och att stödet blir betydligt bättre i framtiden än under mina 48 år som ordförande. Skulle kommunen själva driva Folkets Hus skulle kostnaden bli mångt mycket större.

Stig Persson

Annons
Annons
Annons
Annons