Annons

Solavskärmning kostnadseffektivt vid värmeböljor

Värmeböljor slår hårt mot äldre och sjuka och väntas bli allt vanligare i framtiden. I Västra Götaland bor runt 14 300 personer på äldre- eller korttidsboende, deras hälsa är i hög grad beroende av låga inomhustemperaturer. En ofta förbisedd metod för att kyla fastigheterna är passiva lösningar som solavskärmning, vilket är betydligt mer kostnads- och energieffektivt än elektriska kylanläggningar, skriver Margareta Bergetun, vd för Svenska solskyddsförbundet.
insändare • Publicerad 21 juli 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Värmeböljor slår hårt mot äldre och sjuka. Solavskärmningar är en metod som borde användas mer, skriver företrädare för Svenska solskyddsförbundet.
Värmeböljor slår hårt mot äldre och sjuka. Solavskärmningar är en metod som borde användas mer, skriver företrädare för Svenska solskyddsförbundet.Foto: Tommy Svensson

Centraleuropa drabbades i juni av en ovanligt kraftig och tidig värmebölja. Tidigare under våren rapporterades rekordhöga temperaturer i Indien, som plågade både människor och djur.

Värmeböljorna blir allt vanligare även i Sverige, till följd av klimatkrisen. De höga temperaturerna påverkar framför allt barn, sjuka och äldre som har mindre motståndskraft och ofta sämre möjligheter att skydda sig mot värmen.

Annons

De senaste årens värmeböljor i Europa beräknas var och en ha orsakat tiotusentals människors död. I Sverige är det klarlagt att upp mot 700 människor dog som en direkt följd av värmeböljan 2018, enligt Folkhälsomyndigheten. Eftersom klimatforskarna räknar med att värmeböljorna kommer att bli vanligare och längre, kan det vara livsavgörande att hålla nere inomhustemperaturerna hos äldre och sjuka.

”I Västra Götaland bor ungefär 14 300 personer i någon form av äldre- eller korttidsboende. Deras hälsa är i hög grad beroende av hur kommuner och andra huvudmän agerar för att få ner inomhustemperaturerna.”

I Västra Götaland bor ungefär 14 300 personer i någon form av äldre- eller korttidsboende. Deras hälsa är i hög grad beroende av hur kommuner och andra huvudmän agerar för att få ner inomhustemperaturerna.

Alltför ofta är den första lösning som föreslås aktiv kylning genom fler kylanläggningar. Men luftkonditionering är dyrt och bidrar till klimatkrisen, eftersom den förbrukar mycket energi. En passiv lösning – alltså en teknik som inte förbrukar energi – är alltid att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett exempel på en passiv lösning är utvändig solavskärmning, som kan minska värmeinstrålningen med upp till 90 procent och därmed sänka inomhustemperaturen rejält. En invändig avskärmning är inte lika effektiv, men hjälper också om den används på rätt sätt.

En utmaning med äldreboenden är att de ofta drivs i kommunal regi, men de boende betraktas som en vanlig hyresgäst. Lägenheterna är enskilda hem och ansvaret för att installera och manövrera invändiga solskydd vilar på den enskilda lägenhetsinnehavaren.

För att säkerställa ett jämlikt omhändertagande och en hälsosam inomhustemperatur som inte äventyrar de äldres hälsa vill vi uppmana Västra Götalands kommuner och huvudmän att ta större ansvar för klimatanpassning av äldre- och korttidsboenden genom att installera effektiv solavskärmning där den saknas.

Klimatkrisen innebär en hälsofara för många västgötar och kräver att vi hushållar med våra resurser. Solavskärmning är en enkel, effektiv och snabb lösning.

Margareta Bergetun,

vd för Svenska Solskyddsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons