Annons

Socialdemokraternas regionpolitik saknar långsiktighet

Socialdemokraterna har för små marginaler i sitt budgetförslag för regionen. Risken för besparingar och skattehöjningar är stor om S får bestämma, skriver Stefan Svensson (Kd).
Insändare • Publicerad 21 november 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Södra Älvsborgs sjukhus – en del av Västra Götalandsregionens totala budgetkaka.
Södra Älvsborgs sjukhus – en del av Västra Götalandsregionens totala budgetkaka.Foto: Anders Robertsson

För några veckor sedan antog regionfullmäktige GrönBlå Samverkans budgetförslag. Det är en väl avvägd budget som vi kristdemokrater arbetat fram tillsammans med våra samarbetspartier. Fokus ligger bland annat på att korta de långa vårdköer som förvärrats under pandemin, men också på betydande lönesatsningar på sjukvårdspersonalen. Samtidigt behålls de ekonomiska buffertar som krävs för att inte försämra möjligheterna att kunna bedriva en bra vård på längre sikt.

Tyvärr prioriterades buffertarna bort i Socialdemokraternas budgetförslag. Risken för kommande besparingar, alternativt skattehöjningar hade blivit överhängande om det socialdemokratiska förslaget hade antagits.

Annons

Redan 2023 innebär S-budgeten ett resultat på endast 77 miljoner. Det må låta mycket. Men i en regionbudget som passerat 60-miljardersstrecket är marginalen i budgeten endast 0,1% från att understiga det lagstadgade balanskravet på nollresultat. Skulle en inkomsttagare med en nettolön på 25 000 kr agera på samma sätt skulle det innebära att 25 kr lades undan för oförutsedda händelser. S ekonomiska framförhållning är lättsinnig. Det krävs inga stora avvikelser i ekonomin för att den minimala buffert som finns i S-förslaget skulle utraderas.

Att agera så är förbehållet en opposition som värnar mer om medborgarnas kortsiktiga gunst än de högst reella utmaningar som finns inom sjukvården. Det visar också på en oförmåga att prioritera. När 2023 års prognostiserade resultat är en miljard högre i den GrönBlå budgeten handlar det således inte om att lägga pengarna på hög. Det handlar tvärtom om att ha ett manöverutrymme om ekonomin skulle utvecklas sämre än förväntat, men också om att kunna parera för en verklighet som ständigt förändras och som kommer kräva nya satsningar.

Vi kristdemokrater kommer aldrig att ta genvägar i den ekonomiska politiken. Tvärtom är det vår absoluta övertygelse att ett gott förvaltarskap är den yttersta garanten för en bra sjukvård, både på kort och på lång sikt.

Stefan Svensson (Kd), ledamot regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons