Annons

Socialdemokraterna: Vi vill samarbeta om skolan i Ulricehamn

Analysera om metoden PALS fungerar och Ulricehamnsalliansen måste kliva fram och visa ledarskap i frågan om läget i Ulricehamns skolor, skriver Ruža Källström och Klas Redin, Socialdemokraterna.
Insändare • Publicerad 29 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Politiken har ansvaret att ge eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för att ta sig ut i livet väl rustade, skriver företrädare för Socialdemokraterna.
Politiken har ansvaret att ge eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för att ta sig ut i livet väl rustade, skriver företrädare för Socialdemokraterna.Foto: JESSICA GOW / TT

Trenden av ökad måluppfyllelse är bruten i Ulricehamns kommun samtidigt som hot- och våldssituationer blir allt vanligare. Var tredje anställd i grundskolan uppger att den utsatts för hot eller våld. Ulricehamns kommun är tyvärr långt ifrån att ge alla barn möjlighet att nå sin fulla potential i skolan.

Det är med stor oro som vi har följt Ulricehamns tidnings rapportering om skolan den senaste tiden. Det bekräftar i stora delar den bild som Socialdemokraterna har av det kritiska läge som skolan i Ulricehamns kommun befinner sig i.

Annons

Situationen är så pass allvarlig att vi anser att det inte är läge för partipolitik. Samtidigt blir det frustrerande när beskedet från det politiska styret är att vi bara ska hålla i och hålla ut. Vi hävdar att det är av största vikt att vi även följer upp och utvärderar det vi redan gör i skolan, exempelvis med metoden PALS.

PALS förväntas minska utmanande beteende i skolans olika utrymmen och allvarliga incidenter och utagerande beteende. PALS skall öka bland annat närvaron i klassrummet och gott inlärningsklimat. Kan vi se detta efter flera år av implementering? Vi behöver analysera metodens resultat ordentligt. Vi är övertygade om att generella metoder för enskilda elevers behov inte fungerar.

”Vi är övertygade om att generella metoder för enskilda elevers behov inte fungerar.”

Socialdemokraterna manar den borgerliga Ulricehamnsalliansen att kliva fram – att visa på ledarskap i denna situation. Som huvudman för skolan måste politiken kunna säkerställa tryggheten för de som har sin arbetsplats i skolan. Det innefattar även våra elever. Politiken har ansvaret att ge eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för att ta sig ut i livet väl rustade.

Socialdemokraterna är beredda att föra konkreta och konstruktiva samtal med skolans och elevernas bästa för ögonen.

Ruza Källström (S), biträdande oppositionsråd i kommunstyrelsen.
Ruza Källström (S), biträdande oppositionsråd i kommunstyrelsen.Foto: Christer Seldevall

Ruža Källström (S)

Biträdande oppositionsråd

Klas Redin (S), oppositionsråd.
Klas Redin (S), oppositionsråd.Foto: Jens Augustinsson

Klas Redin (S)

Oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons