Socialdemokraterna: Sälj Brunnsnäs säteri och använd resurserna till annat fastighetsunderhåll

Socialdemokraterna i Ulricehamn tycker att kommunen ska sälja Brunnsnäs säteri. ”Huvudbyggnaden står fortfarande outhyrd snart två och ett halvt år efter köpet”, skriver företrädare för partiet i sin insändare.
Insändare • Publicerad 23 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna i Ulricehamn vill sälja Brunnsnäs säteri.
Socialdemokraterna i Ulricehamn vill sälja Brunnsnäs säteri.Foto: Pernilla Rudenwall

Våren 2020 köpte Ulricehamns kommun Brunnsnäs säteri för 30 miljoner kronor. Vi socialdemokrater var då kritiska till köpet dels utifrån att kommunen redan har stora investeringsbehov i skolan och välfärden och dels utifrån att vi hade erfarenheter sedan förra mandatperioden att området är svårexploaterat.

Syftet med köpet var tydligt från de styrande partierna Centerpartiet och Nya Ulricehamn. Området köps för att exploatera för bostäder. Kalkylen som presenterades innehöll intäkter för kommunen och det argumenterades även från talarstolen om stora skatteintäkter som området skulle ge i form av nya kommuninvånare.

”Att Ulricehamns kommun köpte Brunnsnäs säteri var ett misstag. Låt oss rätta till det misstaget. Vi vill sälja hela området och plocka hem de miljoner både i investering och drift som säteriet har kostat kommunen.”

Det vi nu vet genom de utredningar som är gjorda visar att området har mycket höga natur- och kulturvärden som står i direkt konflikt med bostadsbyggnation.

Huvudbyggnaden står fortfarande outhyrd snart två och ett halvt år efter köpet. Detta gör att den halva miljon kronor som herrgården med mark kostar i drift varje år inte täcks av hyresintäkterna utan måste tas från annan kommunal verksamhet.

Dessutom är byggnaderna uppförda på 1770-talet och är mycket känsliga och kräver omvårdnad av kunnig personal från kommunens fastighetsavdelning. Detta tar givetvis resurser från annat fastighetsunderhåll i kommunen. Säteriet kräver också stora investeringar av bland annat tak, avlopp och liknande.

Att Ulricehamns kommun köpte Brunnsnäs säteri var ett misstag. Låt oss rätta till det misstaget. Vi vill sälja hela området och plocka hem de miljoner både i investering och drift som säteriet har kostat kommunen.

Håller du med ska du rösta på Socialdemokraterna i valet den 11 september. Tillsammans kan vi göra Ulricehamn ännu bättre.

Klas Redin

Leif Dahl

Inga-Kersti Skarland

Socialdemokraterna Ulricehamn