Annons

Socialdemokraterna: Det är dags att ta tillvara på pensionärernas kompetens

Socialdemokraterna i Ulricehamn vill att kommunen ser över och förbättrar villkoren så att fler över 65 kan och vill jobba vidare inom kommunen.
debatt • Publicerad 5 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns stora personalbehov inom till exempel förskolan, skriver företrädare för Socialdemokraterna i sin debattartikel. Partiet vill att man ser över vad kommunen kan göra för att förbättra villkoren för de över 65 år som vill fortsätta att arbeta inom kommunens verksamheter.
Det finns stora personalbehov inom till exempel förskolan, skriver företrädare för Socialdemokraterna i sin debattartikel. Partiet vill att man ser över vad kommunen kan göra för att förbättra villkoren för de över 65 år som vill fortsätta att arbeta inom kommunens verksamheter.Foto: Gorm, Kallestad

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på tjänster inom välfärdssektorn gör att kommunerna behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Bristen på kompetent personal inom olika yrkesgrupper i kommunal verksamhet är stor redan i dag. Ulricehamns kommun är inget undantag. Särskilt stora behov för framtiden ser vi inom vård och omsorg samt förskola och skola.

Det sker ett aktivt arbete med att öka både andelen som är anställda på heltid och som också jobbar heltid. Vi behöver fler sätt, förutom nyrekrytering, för att fylla luckorna. Vi Socialdemokrater anser därför att Ulricehamns kommun behöver se över hur de ska kunna behålla 65-plussare i arbete längre. Det finns en stor erfarenhet och kompetens bland äldre medarbetare som det är angeläget att ta till vara så länge det går.

Annons

Det finns en stor grupp människor i pensionsåldern som är fysiskt och mentalt pigga och som har ork att arbeta i högre åldrar. Även om normen att gå i pension vid 65 fortfarande är stark håller det på att förändras. Från 2023 kan den som vill stanna kvar till 69 års ålder. Efter överenskommelse med arbetsgivaren går det att jobba ännu längre. Naturligtvis är det ingen hållbar långsiktig lösning på rekryteringsproblemen, men det är viktigt att friska och aktiva seniorer som vill och har möjlighet kan få fortsätta och göra en viktig samhällsinsats.

”Det är viktigt att friska och aktiva seniorer som vill och har möjlighet kan få fortsätta och göra en viktig samhällsinsats.”

För den som trivs med sitt jobb och orkar kan höja sin pension genom att arbeta längre. Det går också att arbeta deltid och ta ut pension samtidigt. Ekonomin kan förbättras en hel del för den som väljer att arbeta efter pensionsåldern.

Vad kan arbetsgivaren göra för att locka fler anställda att stanna kvar i jobb efter att de normalt skulle gått i pension? Handlar det om att skapa ett gott arbetsklimat som gör att äldre känner sig uppskattade och efterfrågade? Behövs anpassningar av arbetsmiljön och/eller arbetsvillkor? Exempel på områden är lön, frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation samt att vissa arbetsuppgifter kan lyftas bort. Många vill säkert också kunna påverka när och hur mycket de vill arbeta.

Därför har vi Socialdemokrater skrivit en motion där vi vill att kommunen som arbetsgivare, tillsammans med de fackliga organisationerna, ser över och förbättrar villkoren för de som vill arbeta kvar längre i kommunens verksamheter.

Anna-Karin Sellberg

Inga-Kersti Skarland

Tommy Mårtensson

Socialdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons