Annons

Snabba beslut om solparker kan pressa elpriserna sommaren 2025

Solparker som tillsammans kan producera 821 GWh el, motsvarande användningen av hushållsel i 164 000 villor, väntade vid halvårsskiftet 2023 på besked från länsstyrelsen i Västra Götaland. Genom snabba beslut kan solparkerna bidra till att pressa elpriset redan nästa sommar, skriver Madeleine van der Veer, talesperson Nätverket för solparker.
Insändare • Publicerad 2 januari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Solkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast och därmed bidra till att pressa elpriserna och reducera vår klimatpåverkan fortast, skriver Madeleine van der Veer.
Solkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast och därmed bidra till att pressa elpriserna och reducera vår klimatpåverkan fortast, skriver Madeleine van der Veer.Foto: Johan Hultgren

Osäkerhet om framtida elpriser är en källa till oro för många hushåll, företag och offentliga verksamheter i Västra Götaland. Samtidigt präglas energidebatten främst av möjligheterna för ny kärnkraft – en lösning som ligger långt fram i tiden. Solkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast och därmed bidra till att pressa elpriserna och reducera vår klimatpåverkan fortast.

För några år sedan var det få som trodde på ett genombrott för markbaserade solparker i Sverige. Nu går det mycket snabbt, visar en kartläggning från Nätverket för solparker:

Annons

· Under det första halvåret 2023 godkände Länsstyrelsen i Västra Götaland 17 nya markbaserade solparker, som tillsammans har en potentiell elproduktion motsvarande hushållselen i 27 000 villor.

· 1 juli 2023 väntade totalt 28 ärenden på beslut från Länsstyrelsen, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 164 000 villor.

Sett till Sverige som helhet finns det en enormt stor potential för solel. Tillsammans skulle godkända anläggningar och de solparker som väntar på besked kunna producera 7 200 GWh el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 1,4 miljoner villor i Sverige.

”En ny solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, så redan till sommaren 2025 kan vi ha nya anläggningar i drift som pressar elpriset.”

En ny solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, så redan till sommaren 2025 kan vi ha nya anläggningar i drift som pressar elpriset. Även om solen inte alltid lyser, sänker solkraft elpriset lika mycket som om motsvarande mängd kärnkraft eller havsbaserad vindkraft byggs ut, enligt en studie från Sweco,

Västra Götaland kan snabbt bidra till att öka produktionen av förnybar energi genom att ge klartecken till väntande solparker – men det behövs fler åtgärder på nationell nivå för att få fart på utbyggnaden i hela landet:

1. Regeringen bör ta fram åtgärder som kraftigt kortar handläggningstiden, säkerställer likvärdig hantering och underlättar avvägningen mellan solparker och andra samhällsintressen.

2. Energimarknadsinspektionen bör lämna förslag till åtgärder som kraftigt kortar ledtiderna för elanslutning lokalt och regionalt, med likvärdiga och rättvisa avgifter för solkraft i hela landet.

3. Regeringen bör ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för solkraft, som inkluderar ett planeringsmål för solkraft på 15 procent av elanvändningen eller 30 TWh år 2030.

Det finns ingen anledning att vänta. Solkraften är redo att leverera – för både klimatet och lägre elpriser.

Madeleine van der Veer, talesperson Nätverket för solparker

Annons
Annons
Annons
Annons