Slå vakt om Borås och Ulricehamns gemensamma vatten

Beslutande politiker och tjänstemän måste ta ett samordnat grepp och betänka sitt miljöansvar vid planering av nytt vattenverk, skriver Åke Jansson.
Insämdare • Publicerad 10 juni 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Viskans tillrinningsområde och invid mindre åar och bäckar bör våtmarker skapas för att sega ner höga vattenflöden för att möjliggöra bästa möjliga vattenkvalitet i Borås huvudvattentäkt, anser Åke Jansson.
I Viskans tillrinningsområde och invid mindre åar och bäckar bör våtmarker skapas för att sega ner höga vattenflöden för att möjliggöra bästa möjliga vattenkvalitet i Borås huvudvattentäkt, anser Åke Jansson.

Viskans sträckning från Borås till Tolken måste betraktas som en enda organism.  Nu projekterar Borås energi och mIljö ett vattenverk i Äspered samt en förändrad regleringsstrategi av Tolken, som kommer att påverka hela vattendraget.

Beslutande politiker och tjänstemän måste ta ett samordnat grepp och betänka sitt miljöansvar vid planering av nytt vattenverk. Borås energi och miljö ser enbart till egenintresset, vilket är ett enskilt bolags uppdrag, ett aktiebolag har inget krav på sig att se till helheten.

”Klarar två kommuner av att nå detta viktiga samverkansmål blir vinsten stor.”

Borås och Ulricehamns kommuner bör tillsammans med Viskans vattenråd utse en gemensam arbetsgrupp. Gruppens politiska direktiv bör ha följande styrdokument/ målsättning: Källsjön Tolken med sin låga tillrinning bör ha kvar sin reglering vid Tolkabro, men tappningen bör anpassas för att säkerställa biologisk mångfald nedströms på Viskans väg mot Borås och för att i högsta grad balansera hög- och lågvattenflöden. I Viskans tillrinningsområde och invid mindre åar och bäckar bör våtmarker skapas för att sega ner höga vattenflöden för att möjliggöra bästa möjliga vattenkvalitet i Borås huvudvattentäkt Öresjö.

Klarar två kommuner av att nå detta viktiga samverkansmål blir vinsten stor: biologisk mångfald säkras, Tolken blir mindre påverkad av reglering, Borås innerstad slipper översvämning, åkermarken ger säkrare skördar, vattenskador på fritidshus, bostäder och vägar elimineras, taxeringsvärden ökar, vilket ger kommunerna högre fastighetsavgifter.

Åke Jansson, Tärby