Annons

Skola och välfärd går före köp av herrgård

Köpet av Brunnsnäs säteri är förenat med ett stort ekonomiskt vågspel. För kommunens del blir det som att köpa grisen i säcken, skriver Klas Redin (S).
Debatt • Publicerad 30 maj 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När vi skriver dessa rader är det inte fråga om något gnäll från vår sida. Det är en stor ekonomisk risk med denna affär – tyvärr har våra farhågor stärkts under våren, påpekar Klas Redin.
När vi skriver dessa rader är det inte fråga om något gnäll från vår sida. Det är en stor ekonomisk risk med denna affär – tyvärr har våra farhågor stärkts under våren, påpekar Klas Redin.

Ulricehamns kommun har vuxit kraftigt de senaste åren. Tillväxten har skapat en rad arbetstillfällen och har varit med att bidra till att kommunen har haft en låg arbetslöshet under många år. Rätt hanterat har kommunen alla möjligheter att fortsätta att växa.

När de styrande partierna, Centerpartiet och Nya Ulricehamn, meddelade att de hade för avsikt att köpa Brunnsnäs säteri med tillhörande mark var Socialdemokraterna kritiska. Kritiken var inte riktad mot fortsatt tillväxt – snarare att kommunen inte bör prioritera köp av herrgårdar före skola och välfärd. Vi var även kritiska till köpet av själva området som sådant. Svaret vi fick från de styrande partierna var att vi var destruktiva och gnällde.

Annons

När ärendet om att köpa herrgården behandlades i kommunfullmäktige påpekade vi socialdemokrater att erfarenheter från förra mandatperioden visade att området är känsligt. Inte ens en sådan till synes enkel åtgärd som att flytta Åsastugan ett par hundra meter fick kommunen tillstånd av länsstyrelsen att göra.

”Det enda vi vet är att länsstyrelsen historiskt har varit mycket restriktiv.”

Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson (C), svarade på kritiken genom att framhålla att det finns en klausul i köpekontraktet om ett så kallat förvärvstillstånd som länsstyrelsen måste godkänna. Det är riktigt att det finns en sådan klausul och kommunen har också fått ett förvärvstillstånd, men det betyder inte att inte länsstyrelsen kan ha invändningar i en framtida detaljplaneprocess. Länsstyrelsen ger också kommunen kritik för detta arbetssätt i UT den 12 maj 2020.

Redan under förra mandatperioden förde kommunen diskussioner med mäklaren om att eventuellt köpa fastigheten för att utveckla bostäder på området. I samband med detta gjorde förvaltningen en undersökning av området och kom fram till att en exploatering är behäftat med risker dels utifrån att det är fråga om en skyddsvärd herrgårdsmiljö och dels utifrån att området är kuperat. Det gränsar även i söder till ett Natura 2000-område.

Ingen kan idag säga hur mycket kommunen kan exploatera området. Det enda vi vet är att länsstyrelsen historiskt har varit mycket restriktiv. För kommunens del blir det som att köpa grisen i säcken.

Vi vill kommunens bästa. När vi skriver dessa rader är det inte fråga om något gnäll från vår sida. Det är en stor ekonomisk risk med denna affär – tyvärr har våra farhågor stärkts under våren.

Klas Redin (S), biträdande oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons