Annons

Sätt stopp för vindkraften i Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen ska inom kort ta beslut om vindkraftsplanen. Min uppmaning är att bordlägg detta ärende. Nu kokar det ute i bygden, det riskerar att bli ett allmänt uppror om denna antas i sitt nuvarande skick, skriver Gunilla Majqvist.
Insändare • Publicerad 18 maj 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nu måste vi visa solidaritet med dem som drabbas och kommer att drabbas. Kanske blir det du nästa gång, skriver Gunilla Majqvist.
Nu måste vi visa solidaritet med dem som drabbas och kommer att drabbas. Kanske blir det du nästa gång, skriver Gunilla Majqvist.Foto: Jonas Ekströmer / TT

Nu har vi fått nog. Det är dags för våra politiker att ta protesterna på allvar. Man har ritat in ”områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft” utefter hela östra sidan av väg 157 samt väg 46 – från Rånnaväg i söder till Trädet i norr.

Kommunen försvarar sig med att dessa områden är ”lämpliga”, men att det inte är sagt att det skall byggas några vindkraftverk där. Men det planeras redan för vindkraftverk strax söder om Rånnavägssjön. Dessutom har man märkt ut områden där man inte ens har talat med markägaren. Det finns också områden på långt framskriden etablering där markägaren inte har vidtalats.

Annons

Det finns stor risk att det kommunala vetot tas bort under nuvarande regeringstid. Vad som då sker är att om kommunen redan har ritat in områden lämpliga för vindkraft så kan man inte backa från dem i efterhand. Men vad händer om markägaren säger att hen inte vill ha vindkraft på sin mark? Kommer man då att expropriera?

Ulricehamns kommun har varit skyndsam att märka ut lämpliga områden. Det finns andra kommuner, till exempel Kungsbacka, som inte gjort detta. Där har man klart sagt ifrån att vindkraft inte får byggas i kustområdena. Man har talat om byggnation i de östra delarna, men inte ritat ut några specifika områden vad jag kan se. Det finns anledning att tro att de inte gör detta för att de inte framöver skall tvingas att godkänna byggnation på redan ”lämpliga” områden.

”Tyvärr har responsen från dem som inte tror sig ha ont av verken varit ganska ljum.”

Om det är det politiska styret som avgör eller inte vet jag ej. Men det är på sin plats att våra egna politiska partier träder fram och klart redogör för sin uppfattning i frågan. Jag kan lova att det har stor betydelse för hur vi kommer att rösta i nästa kommunalval. Därför uppmanar jag företrädare för alla partier att ni träder fram och tydligt redogör för hur ni kommer att agera och besluta gällande vindkraftsutbyggnaden i vår kommun. Lämpligast att göra detta är genom ett inlägg i Ulricehamns Tidning.

Vi har fått läsa om hur invånare i Trädet fått sin tillvaro förstörd av de vindkraftverk som byggts där. Nu kan vi läsa om den förtvivlan invånare i Böne upplever på grund av planerade verk nära dem. Detta är något som vi alla måste reagera och protestera mot. Tyvärr har responsen från dem som inte tror sig ha ont av verken varit ganska ljum. ”Vi har inget emot utbyggnaden av vindkraft”, säger man. Men om man istället frågar dem om deras inställning om det är så att det planeras ett 300 meter högt verk 800 meter från deras bostad så kanske svaret blir ett annat?

Nu måste vi visa solidaritet med dem som drabbas och kommer att drabbas. Kanske blir det du nästa gång. I dag får man bygga verk som är 300 meter höga med ett avstånd på 800 meter till närmaste bostadsbyggnad. Vi måste försöka sätta oss in i hur högt och hur nära detta är.

Under vecka 20 skall kommunstyrelsen ta beslut om vindkraftsplanen. Min uppmaning är att bordlägg detta ärende. Nu kokar det ute i bygden, det riskerar att bli ett allmänt uppror om denna antas i sitt nuvarande skick. Det hjälper inte att det har annonserats i UT under ”kungörelser”, det är svårt att förstå för de flesta av oss vilka viktiga händelser som döljer sig bakom en enda liten rad. Och när inte ens markägare har förstått att deras mark är lämplig för vindkraftsetablering, hur skall vi andra då förstå vad som händer i stort sett bakom lyckta dörrar?

Gunilla Majqvist, Rånnaväg

Annons
Annons
Annons
Annons