Annons

Så utvecklar vi en human, restriktiv narkotikapolitik

För att minska konsumtionen av narkotika krävs mer resurser till det förebyggande arbetet, anser Peter Moilanen på Narkotikapolitiskt center som välkomnar en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.
Insändare • Publicerad 1 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten välkomnar en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.
Skribenten välkomnar en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.Foto: Ted S. Warren, Arkiv

Under våren var det en hel del diskussion om att utvärdera och utreda narkotikapolitiken då narkotikakonsumtionen och -dödligheten inte gått ner över tid. Vi välkomnar en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken inklusive kriminaliseringens positiva och negativa effekter.

Däremot tycker vi socialminister Hallengrens uttalanden om att fler ungdomar riskerar att börja använda narkotika vid en avkriminalisering är värd att ta på allvar. I Norge har man nyligen genomfört en utredning av narkotikapolitiken som rekommenderar en avkriminalisering av all narkotika. Norska Folkhälsoinstitutet pekar dock i sin remiss på att utredningens konklusion om att reformen inte ger en nämnvärd konsumtionsökning inte är tillfredsställande vetenskapligt begrundat, då studierna i utredningen har betydande metodiska svagheter. Det kan därför inte, menar de, uteslutas en viss ökning av narkotikakonsumtionen.

”För att minska konsumtionen behöver vi öka resurserna till det lokala förebyggande arbetet istället för den minskning som skett över åren.”
Annons

Flera av de länder som har avkriminaliserat har dessutom sett en ökad dödlighet. Avkriminalisering verkar därmed inte vara den avgörande faktorn för att minska vare sig konsumtion eller dödlighet.

För att minska konsumtionen behöver vi öka resurserna till det lokala förebyggande arbetet istället för den minskning som skett över åren. För att få ner dödligheten behöver vi utreda hur vi kan bedriva beroendevård med snabbhet och kvalitet. Men också hur vi utvecklar organiseringen av en väl fungerande vårdkedja från upptäckt till stöd med arbete, bostad och fritid. Nässprejen Naloxon, som häver överdoser, bör också utvidgas. Det är så vi utvecklar en human, restriktiv narkotikapolitik framöver.

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center

Annons
Annons
Annons
Annons