Annons

Roland Karlsson: Jag vill skapa utveckling i hela kommunen

Svar till Stellan Werling, UT 21/9.
Replik • Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Ulricehamns kommun har vi en avståndsbedömd skolskjuts, utifrån ålder. Kortare avstånd till skolan ger rätt till skolskjuts i mindre åldrar och längre för äldre, konstaterar Roland Karlsson.
I Ulricehamns kommun har vi en avståndsbedömd skolskjuts, utifrån ålder. Kortare avstånd till skolan ger rätt till skolskjuts i mindre åldrar och längre för äldre, konstaterar Roland Karlsson.Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Jag vill börja med att tacka Stellan Werling för hans insändare om skolskjuts. Det är ett ämne som jag själv varit engagerad i både som politiker och förälder, som boende på landsbygden.

I Ulricehamns kommun har vi en avståndsbedömd skolskjuts, utifrån ålder. Kortare avstånd till skolan ger rätt till skolskjuts i mindre åldrar och längre för äldre. Så ser det också ut, mig veterligen, i Sveriges flesta kommuner. Detta system har funnits så länge jag minns i Ulricehamns kommun.

Annons

Nackdelen med avståndsbedömning är ju att det alltid finns någon som kommer på ”fel” sida om det avstånd som beviljar skolskjuts, oavsett vilket avstånd man har. Samtidigt ser det inte likadant ut på vägen till skolan för alla, därför måste det också finnas undantag från dessa regler.

Vi har ett undantag för trafiksäkerhet, vi vill naturligtvis inte att något barn, oavsett ålder, skall befinna sig i en trafikfarlig miljö. Vad just det innebär finns det olika uppfattningar om, varför det är viktigt att pröva varje enskilt fall.

”Om man som vårdnadshavare då får ett beslut om att inte erhålla skolskjuts, så anmodas man att överklaga”

Om en vårdnadshavare har anmält att elevens väg till skolan är osäker och önskar skolskjuts så prövas detta särskilt. Våra tjänstemän åker ofta ut och besiktigar och gör en bedömning utifrån sin profession. Ibland delar man vårdnadshavarens åsikter och beviljar skolskjuts, ibland inte.

Om man som vårdnadshavare då får ett beslut om att inte erhålla skolskjuts, så anmodas man att överklaga så en opartisk bedömare får pröva beslutet.

Stellan Werling avslutar med att ifrågasätta mina prioritering och ställer skolskjuts mot ”storslagna projekt i stan”. Mina prioriteringar är att skapa tillväxt och utveckling i hela kommunens geografiska yta, både på landsbygden och centralorten.

På landsbygden är skolskjutsen en viktig del, likväl som upprustning av våra skolor och förskolor både på landsbygden och centralorten. Att bibehålla och förstärka servicen på landsbygden är en fråga jag jobbar med hela tiden.

Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons