Annons

Risk för ännu tommare kyrkbänkar framöver

Kyrkan vill få ut sitt budskap till så många som möjligt. Och statistik visar att mångdubbelt fler besöker en gudstjänst då en kör medverkar. Ändå ska körverksamheten i Ulricehamns pastorat minska. Hur går det ihop, undrar skribenten.
Insändare • Publicerad 22 oktober 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att dra ned på körmedverkan är direkt kontraproduktivt och vem som helst bör kunna föreställa sig att följden blir att allt färre infinner sig i kyrkan, skriver Basaltmedlem sedan 200.
Att dra ned på körmedverkan är direkt kontraproduktivt och vem som helst bör kunna föreställa sig att följden blir att allt färre infinner sig i kyrkan, skriver Basaltmedlem sedan 200.Foto: Hasse Holmberg / TT

En artikel i UT 15/10 beskriver hur körverksamheten inom Ulricehamns pastorat kommer att se ut efter kommande årsskifte. Kyrkoherde Henrik Lööv må vara stolt över det nya upplägget som beskrivs i UT:s artikel, men han och kyrkorådet har desto mindre anledning att vara stolta över sättet på vilket det hela har gått till.

Beslut som utmynnat i den nya ordningen har tagits på ett sätt som helt exkluderat någon som helst inhämtning av idéer, information eller önskemål från de kring 60 körmedlemmar som berörs i Basalt, Sång på gång och Synkopen. Det första man som medlem i någon av dessa tre körer fick veta var att körledaren inte fick sin tjänst förlängd efter kommande årsskifte. Någon annan information om körernas tänkta framtid utan denna eldsjäl till ledare fanns inte, vilket lämnade utrymme för spekulationer av alla möjliga slag.

”Det har redan i dag funnits tillfällen då färre än fem personer kommit till en ordinarie gudstjänst.”
Annons

Körerna fann sig tvungna att skicka en delegation för att uppsöka Henrik Lööv med syfte att inhämta information. Redan då gjordes det glasklart att beslut redan tagits och något utrymme för ändringar inte fanns, även om våra synpunkter skulle meddelas kyrkorådet. Körmedlemmarna ställdes således inför fullbordat faktum.

För oss körmedlemmar ser det ut som om dessa beslut tagits över våra huvuden och utan att förstå konsekvenserna. Om beslutsfattarna hade haft minsta eftertanke om den troliga reaktionen hos de berörda körmedlemmarna, hade de sett en möjlighet att sköta det hela på ett mycket snyggare och mer demokratiskt sätt.

Istället för att enbart informera körledaren att hens tjänstgöring tar slut, mot hens vilja, kunde man samtidigt ha sett till att körerna fick information om vad som var planerat. Ännu bättre hade varit att allra först gå ut till körerna och inhämta idéer om hur verksamheten kunde dra ned på kostnader. Det är inte omöjligt att man så småningom hade kommit fram till liknande eller samma resultat, dock hade alla körmedlemmar känt sig inkluderade i planeringen för framtiden och dessutom haft vetskap om att deras röster hade hörts av beslutsfattarna.

Det måste vara så att Svenska kyrkans uppdrag är att få ut sitt budskap till så många som möjligt. Logiken säger då att gudstjänsterna bör vara upplagda på ett sätt som drar störst möjligt antal folk till kyrkbänkarna. Förd statistik har visat att mångdubbelt fler kyrkobesökare infunnit sig vid de tillfällen då någon kör medverkat vid gudstjänster. Att dra ned på körmedverkan vid dessa tillfällen är då direkt kontraproduktivt och vem som helst bör kunna föreställa sig att följden blir att allt färre infinner sig i kyrkan.

Det har redan i dag funnits tillfällen då färre än fem personer kommit till en ordinarie gudstjänst. Att kyrkorådet till synes inte har övervägt eller kanske anat dessa konsekvenser är för många körmedlemmar en gåta. Många medlemmar undrar om någon i kyrkorådet varit med och upplevt stämningen i kyrkan då någon kör medverkat. Lite cyniskt kan även spekuleras om inte kyrkorådet om en inte allt för avlägsen framtid blir tvunget att helt avveckla gudstjänsterna.

Basaltmedlem sedan 2001

Annons
Annons
Annons
Annons