Annons

Riksdagsledamöter – ge oss förutsättningar att producera hållbar mat

Global matkris väntar – lokal matproduktion hotas. Gäsenes bönder kräver ett grönt krispaket.
Insändare • Publicerad 13 november 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En ko på en Gäsenegård i Vesene. Det krävs krafttag för att svensk matproduktion ska kunna upprätthållas framåt, skriver styrelsen för Gäsene mejeri.
En ko på en Gäsenegård i Vesene. Det krävs krafttag för att svensk matproduktion ska kunna upprätthållas framåt, skriver styrelsen för Gäsene mejeri.Foto: Pernilla Rudenwall

Efter klimattoppmötet i Glasgow är alla överens. Ska vi vända utsläppskurvan måste många länder och sektorer göra mycket mer och snabbare. Men samtidigt som vi står med ena benet mitt i en klimatkris, är vi på väg in i en begynnande global matkris. Kostnaderna för att producera mat har fullständigt exploderat den senaste tiden. Det slår hårt mot Gäsenes bönder.

LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för oss svenska lantbrukare de senaste månaderna ökat med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis.

Annons

Läget är så pass kritiskt att allt fler bönder i vår bygd funderar på om de över huvud taget har råd att producera mat.  Istället för att diskutera hur vi ska fortsätta öka vår matproduktion på ett hållbart sätt står många av våra lantbrukare i Sjuhärad och diskuterar om vi ska lägga marken i träda.

Det skulle slå extra hårt i våra bygder runt Gäsene mejeri. Här producerar vi 30 500 000 liter mjölk = 3 000 ton ost på våra 23 gårdar, och skapar minst 130 arbetstillfällen som utöver näringsrik god mat från öppna landskap, ger viktiga skattepengar till bland annat vår vård och skola.

Vi vill att dagens politiska styrmedel ska vara mer flexibelt. Att ge premier så att konsumenter ställer om till elbil är bra. Men hur ska vi, som producerar maten, ställa om? Det finns ju inga eltraktorer. Klimatåtgärderna måste anpassas för matproduktionen redan från början.

Vi är stolta över att vara en del av världens mest hållbara lantbruk. Vi är stolta över att skapa arbetstillfällen på vår ort och se till att vår landsbygd hålls levande. Men vi har knappt återhämtat oss från torkan 2018. Ska ett av världens mest hållbara lantbruk klara dessa tuffa tider krävs det att regeringen arbetar fram ett krispaket för det svenska lantbruket, precis som det gjordes för andra yrkesgrupper under pandemin. I Norge har regeringen redan agerat. I dagarna beslutades om att ge jordbruket ett kraftfullt krisstöd för att kompensera för de kraftigt höjda priserna.

”De många investeringar som gjorts av enskilda lantbrukare för en hållbar omställning på våra gårdar får inte ha varit förgäves.”

Den svenska regeringen behöver visa samma beslutsamhet. För oss är det viktigt att krispaketet har en tydlig hållbarhetsprofil. De många investeringar som gjorts av enskilda lantbrukare för en hållbar omställning på våra gårdar får inte ha varit förgäves. Därför har ett förslag till regeringen på sex punkter:

• Tillfälligt riktat stöd till lantbruket: Utformas som 2018 års stöd vid extremtorkan.

• Biopremie för biodrivmedel: Ett stöd när rena biodrivmedel används i lantbruket.

• Riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar: Riktat investeringsstöd eller utvidgade gröna statliga kreditgarantier.

• Jordbruksavdrag: Gör en grön skatteväxling där ett nytt skatteavdrag ersätter dagens skattenedsättning på diesel.

• Återbetalning av dieselskatten: En kortsiktig förstärkning av det befintliga återbetalningssystemet för jord- och skogsbrukare.

Annons

• Styrmedelsanalys: Regeringen bör göra en skyndsam konsekvensanalys av de befintliga styrmedel som påverkar lantbrukarnas lönsamhet negativt.

Vi lantbrukare är i den absoluta tätpositionen inom djurhälsa och hållbar matproduktion, och vill fortsätta att jobba för att bli ännu mer hållbara och minska vårt fossilberoende ytterligare.

Det är viktigt att konsumenter betalar ett högre pris för mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt med respekt för både djur, klimat och natur. Men att förlita sig på att handeln tar ut hela kostnadsökningen på konsumenterna är inte realistiskt. Dessutom måste snabbare prishöjningar i Sverige vägas av mot risken för ökad matimport. Import som många gånger varit förbjuden att producera i Sverige och import som gör större skada för klimatet och är sämre för hälsan.

Vårt budskap till våra riksdagsledamöter i Sjuhärad är därför tydligt: Vi behöver konsekvensneutrala styrmedel och att ni jobbar för att ge oss förutsättningar att fortsätta att producera hållbar mat i absoluta världsklass.

Styrelsen för Gäsene Mejeri

Annons
Annons
Annons
Annons