Annons

Regeringens förslag om försämringar i sjukförsäkringen slår hårt mot kvinnor

Reformera sjukförsäkringssystemet istället för att återinföra tidigare sjukförsäkringsregler, skriver S-kvinnor i Sjuhäradsbygden i sin insändare.
Insändare • Publicerad 2 maj 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunal vittnar om att stressrelaterade besvär är orsaker till långtidssjukskrivningar inom de kvinnodominerade yrkena, skriver företrädare för S-kvinnor i Sjuhäradsbygden.
Kommunal vittnar om att stressrelaterade besvär är orsaker till långtidssjukskrivningar inom de kvinnodominerade yrkena, skriver företrädare för S-kvinnor i Sjuhäradsbygden.Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Vi står inför ett kritiskt läge där regeringens föreslagna återinförande av tidigare sjukförsäkringsregler inte bara hotar vårt samhälles solidaritet och rättvisa, utan även riskerar att förvärra den redan ojämlika situationen inom sjukförsäkringen.

Kommunal vittnar om att stressrelaterade besvär är orsaker till långtidssjukskrivningar inom de kvinnodominerade yrkena. Riskfaktorer som Kommunal lyfter fram är bristande inflytande men också underbemanning vilket leder till psykisk press och känsla av otillräcklighet.

Annons

Sjukdom kan drabba vem som helst, när som helst. Att ha en stark sjukförsäkring är inte bara en försäkran om ekonomisk trygghet för individen utan också ett uttryck för vår kollektiva ansvarskänsla. En förbättrad sjukförsäkring är en investering i att stärka vårt sociala skyddsnät och ge människor möjligheten att fokusera på återhämtning istället för ekonomiska bekymmer i svåra tider.

”Det är dags att vi säkerställer att vårt sjukförsäkringssystem främjar jämställdhet och rättvisa, och aktivt motverkar de strukturella ojämlikheter som försätter kvinnor i en mindre fördelaktig position.”

Det är djupt orättvist och ineffektivt att återinföra ett system som ”stupstocken”; där människor blir utförsäkrade innan de har återhämtat sig nog för att återgå i arbete. Detta system riskerar att särskilt drabba kvinnor, som redan befinner sig i en sårbar position på arbetsmarknaden på grund av ojämlika arbetsförhållanden. Ytterligare förslag om att bedöma sjukas arbetsförmåga mot icke-existerande arbetsuppgifter är inte bara orimliga utan underminerar också kvinnors möjligheter till en rättvis bedömning av deras arbetsförmåga.

Vi S-kvinnor i Sjuhärad kommer alltid stå upp för en jämställd tillgång till sjukförsäkring. Systemet måste vara rättvist och anpassat efter individens faktiska behov och arbetsförutsättningar. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att reformera sjukförsäkringssystemet så att det tar hänsyn till de specifika utmaningar som kvinnor möter på arbetsmarknaden, särskilt i yrken med höga krav och lågt inflytande. Det är dags att vi säkerställer att vårt sjukförsäkringssystem främjar jämställdhet och rättvisa, och aktivt motverkar de strukturella ojämlikheter som försätter kvinnor i en mindre fördelaktig position.

S-kvinnor i Sjuhäradsbygden

Annons
Annons
Annons
Annons