Annons

Redin (S): Brunnsnäs kan visa sig vara ett skandalköp

Att höga natur- och kulturvärden kommer att försvåra exploatering av Brunnsnäsområdet är väntat, skriver Klas Redin (S).
Insändare • Publicerad 27 november 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skyddsvärda träd är en del av Brunnsnäs som kräver särskild hänsyn, enligt en nyligen genomförd utredning.
Skyddsvärda träd är en del av Brunnsnäs som kräver särskild hänsyn, enligt en nyligen genomförd utredning.Foto: Christer Seldevall

När den styrande minoriteten bestående av Centerpartiet och Nya Ulricehamn drev igenom köpet av Brunnsnäs säteri hade vi Socialdemokrater synpunkter på att kommunen köper en herrgård för 30 miljoner kronor. Dels utifrån kommunens redan tunga investeringsbudget med bland annat skolor, äldreboenden, bibliotek och simhall. Dels utifrån att området är känsligt med höga natur och kulturvärden. Vi ansåg att det inte var klarlagt att det verkligen går att exploatera området på det sättet som presenterades i samband med köpet i mars 2020.

Nu kunde vi läsa i Ulricehamns tidning den 25 november att kommunens planer på att utveckla Brunnsnäs till bostads- och friluftsområde står i konflikt med både miljöbalken och artskyddsförordningen. Det konstateras i en ny naturvärdesinventering som kommunen har låtit göra.

Annons

En ny kulturmiljöutredning konstaterar dessutom att området är känsligt eller till och med mycket känsligt för exploatering. Detta sammantaget ser jag som en bekräftelse på att våra farhågor var riktiga.

”En ny kulturmiljöutredning konstaterar dessutom att området är känsligt eller till och med mycket känsligt för exploatering.”

I och med att en exploatering av området står i direkt konflikt med de värden som utredningarna tar upp så är det ingen vild gissning att Länsstyrelsen kommer att ha synpunkter även på en lägre exploateringsgrad än den som presenterades vid köpet.

Jag har tidigare kallat köpet av Brunnsnäs för en skandal och mer och mer tyder på att det är den rätta benämningen.

Klas Redin (S), biträdande oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons