Annons

Punkt efter punkt genomförs för att lyfta skolan i kommunen

Svar till Klas Redin (S) och Adela Brkic Carlsson (L), UT 15/10.
Replik • Publicerad 22 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera åtgärder för att förbättra skolan i Ulricehamns kommun har redan genomförts, påpekar Mikael Levander i denna replik.
Flera åtgärder för att förbättra skolan i Ulricehamns kommun har redan genomförts, påpekar Mikael Levander i denna replik.Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Det stämmer att vi i vårt valmanifest lyfte fram flera delar som vi vill förbättra inom olika områden, bland annat inom lärandet. Det är ett omfattande arbete, som kommer att pågå under flera år.

Efter att vi i Nya Ulricehamn och Centerpartiet bildade styret i Ulricehamns kommun, arbetade vi fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram (KPH). Det tydliggör vår målsättning för mandatperioden 2019–2022. I det har vi gemensamt valt ut 75 punkter som vi kommer att arbeta med under mandatperioden. Av dessa berör 12 punkter förskola och skola.

”Närvarande elever och lärare är en avgörande faktor för att höja måluppfyllelsen.”
Annons

Klas Redin (S) och Adela Brkic (L) tycker inte att det hänt mycket på det här området efter halva mandatperioden. Så här ligger det till: Halva mandatperioden har inte passerat ännu. Vi befinner oss i månad 22 av de totalt 48 som mandatperioden innefattar. Av de 12 punkter som vi lyfter fram i KPH:n och som berör förskola och skola har vi klarat av 7 punkter och ytterligare 2 punkter har vi delvis genomfört. Således återstår 3 punkter som inte är påbörjade.

Tittar vi i Nya Ulricehamns valmanifest så handlade 17 punkter om förskola och skola. Där har vi genomfört 8 punkter, 5 punkter är delvis genomförda eller varianter av dem. 4 är ej påbörjade. Förhoppningsvis kan vi snart pricka av ytterligare en.

Vidare lyfter de i sin insändare att antalet behöriga elever ska öka till gymnasiet i förhållande till föregående läsår och här klarar inte kommunen målet. Det stämmer! 2019 gick vi fram 6,3 procent och i år backade vi 0,5 procent. Orsaken till det lilla tappet, beror med stor sannolikhet på den pandemi som pågår.

Frånvaron hos elever och personal har varit hög. Hos eleverna låg frånvaron på högstadieskolorna vissa veckor på uppemot 25–30 procent, och snittet per vecka har legat på 16,5 procent sedan pandemin började. De som förstår sig på skola och skolfrågor vet att närvarande elever och lärare är en avgörande faktor för att höja måluppfyllelsen.

Mikael Levander, Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons