Annons

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

Den svenska industrin vill att politiken undanröjer hinder för utbyggd elproduktion, skriver Daniel Badman, vd Svensk vindenergi.
insändare • Publicerad 19 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tillståndsprocesserna för vindkraft är långa och majoriteten av vindkraftverken får nej av det kommunala vetot, skriver Daniel Badman, vd för Svensk vindenergi i sin insändare.Foto: JONAS EKSTROMER

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion. Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Om satsningar på bland annat tillverkning av grön vätgas, fossilfritt stål och batterier lyckas fullt ut, minskar de klimatutsläppen stort samtidigt som de ger lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter.

Annons

Men för att klara omställningen krävs det mycket el på kort tid. Sveriges elbehov väntas vara dubbelt så stort redan inom 20 år. Och hindren för elektrifieringen är dessvärre många. Tillståndsprocesserna är långa samtidigt som ny fakta visar att hela åtta av tio vindkraftverk får nej av det kommunala vetot. Det här äventyrar industrins tillväxt och klimatomställning.

”Tillståndsprocesserna är långa samtidigt som ny fakta visar att hela åtta av tio vindkraftverk får nej av det kommunala vetot. Det här äventyrar industrins tillväxt och klimatomställning.”

Svensk politik måste samlas för att undanröja de hinder som finns för ny elproduktion. Det anser alla 21 industribolag som deltagit i en enkät från Svensk Vindenergi. Bland de svarande bolagen återfinns bland annat Northvolt, Volvo Group, Göteborgs Hamn, St1, Preem och Vargön Alloys. Tio av företagen anger att deras behov av el redan har börjat öka, medan sex av företagen uppger att behovet ökar inom fem år eller mindre. En klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och regional utveckling.

Uppmaningen om en politisk samling kring elförsörjningen måste nu hörsammas. Målet bör vara att halvera ledtiderna för utbyggnaden av både elproduktion och elnät. Lösningarna finns där och det finns utrymme för flera kraftslag att vara med och möta det snabbt växande elbehovet. Låt oss nu agera snabbt för att säkra ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige.

Daniel Badman,

vd, Svensk vindenergi

Annons
Annons
Annons
Annons