Annons

Omänsklig behandling av flyktingar i Sverige

Familjer som har ett fungerande liv med bostad, barn som går i skolan och sociala nätverk, rycks upp och hamnar i boenden med miserabla förhållanden. Det har en förödande inverkan, påpekar vänsterpartister.
Debatt • Publicerad 12 juni 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
UT har tidigare berättat om familjen Hakimi, som med kort varsel rycktes upp från sitt boende i Blidsberg för att flyttas till en flyktingförläggning i Spenshult.
UT har tidigare berättat om familjen Hakimi, som med kort varsel rycktes upp från sitt boende i Blidsberg för att flyttas till en flyktingförläggning i Spenshult.Foto: Anton Hedberg

För att spara pengar har Migrationsverket tagit till metoder som inte är värdiga i en demokratisk rättsstat. Migrationsverket och regeringen anser att det är rimligt att med kort varsel flytta vuxna och barn, som efter att ha flytt för sina liv etablerat sig på en ny plats med nya sociala nätverk, vänner, intressen, skolgång och så vidare, till trånga små bostäder på ställen där de återigen förlorar sitt sammanhang.

I Ulricehamns kommun rycktes familjen Hakimi från Afghanistan, ett av världens farligaste länder, med kort varsel upp från sitt tillfälliga boende i Blidsberg och flyttades till ett rum på Migrationsverkets förvar i Spenshult utanför Halmstad. Lokalerna är nedgångna och familjen placerades där på obestämd tid. De är sju personer som tvingas sova och förvara sina tillhörigheter och sin mat på tjugo kvadratmeter. Det finns ett gemensamt kök som delas med flera andra familjer. Familjen, som har bott i kommunen under flera år, har grannar och kompisar som på nära håll ser tragedin inträffa.

Annons

Engagerade människor i Blidsberg har bildat Blidsbergs asylstödsförening för att hjälpa de familjer som tvingats flytta. Det är ett gott exempel på medmänsklighet och solidaritet och på det engagemang för medmänniskor som fortfarande finns ute i landet.

”Ur ett moraliskt, etiskt, solidariskt och medmänskligt perspektiv är det helt förödande.”

Enligt Migrationsverket tvingar regeringens budget dem till sådana här drastiska beslut. Även om man enbart skulle se till ekonomi skulle man kunna ifrågasätta detta agerande, men ur ett moraliskt, etiskt, solidariskt och medmänskligt perspektiv är det helt förödande.

Familjer som har ett fungerande liv med bostad, barn som går i skolan med goda resultat och sociala nätverk som ger dem band till platsen där de bor rycks upp och hamnar i boenden med miserabla förhållanden. Det har en förödande inverkan på deras chanser att lyckas med utbildning och till ett gott liv. I ett längre perspektiv blir det säkerligen dyrare för Sverige att rycka upp dem från en trygg miljö. Ungdomar och vuxna som har studerat under flera år i Sverige kan snart börja arbeta, bygga en framtid och bidra till ett bättre samhälle.

Nu krävs det politiska beslut. Regeringen kan öka resurserna till Migrationsverket. Då kan man avveckla de undermåliga ”boenden” som finns och påbörja en flytt tillbaka till de kommuner där flyktingarna har bott tidigare.

I arbetarrörelsens stolta historia ingår det socialdemokratiska partiet. Fattigsverige med trångboddhet och misär reformerades och demokratiserades i Sverige tack vare arbetarrörelsen. Å 2021 verkar Socialdemokraterna vilja flytta oss tillbaka till en tid av trångboddhet och misär, trots att det är regeringspartiets plikt att stoppa den utvecklingen. Om socialdemokraterna vill vara värda namnet måste de agera nu.

Ni kan räkna med fullt stöd från Vänsterpartiet för en förändring till en medmänskligare och mer solidarisk asylpolitik.

Arne Sjögren, styrelseledamot, Vänsterpartiet i Ulricehamn

Amanda Paasikivi, styrelseledamot, Vänsterpartiet i Ulricehamn

Jan-Olof Sundh, styrelseledamot, Vänsterpartiet i Ulricehamn

Ing-Britt Jonsson, styrelseledamot, Vänsterpartiet i Ulricehamn

Annons

Dan Ljung, styrelseledamot, Vänsterpartiet i Ulricehamn

Jessica Thunander, riksdagsledamot, Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons