Annons

Öka jämställdheten för de svagaste i kommunen

Det är inte rimligt att myndigheter bidrar till att förstärka konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare, skriver Adela Carlsson.
Debatt • Publicerad 6 mars 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I hushåll där både en man och en kvinna får ekonomiskt försörjningsstöd görs utbetalningarna i dag i regel till ett bankkonto som står i mannens namn, konstaterar Adela Carlsson.
I hushåll där både en man och en kvinna får ekonomiskt försörjningsstöd görs utbetalningarna i dag i regel till ett bankkonto som står i mannens namn, konstaterar Adela Carlsson.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fullmäktige avslog Liberalernas motion om jämställda utbetalningar av försörjningsstöd i hushåll i Ulricehamn. Kvinnor och män ska ha samma ekonomiska villkor, men en grupp som oftast glöms bort är de som har de sämsta ekonomiska möjligheterna.

I hushåll där både en man och en kvinna får ekonomiskt försörjningsstöd görs utbetalningarna i dag i regel till ett bankkonto som står i mannens namn, om inte paret begär annat. Det är djupt orättvist ur ett jämställdhetsperspektiv och det signalerar att det är mannen som bär det ekonomiska ansvaret.

”Kvinnors frihet får inte begränsas på grund av konservativa strukturer.”
Annons

Vad gäller det statliga barnbidraget trädde en lagändring i kraft 2014. Huvudregeln är sedan dess att bidraget ska delas lika mellan föräldrar om de har gemensam vårdnad om ett barn. Men den ena föräldern kan fortfarande vara ensam mottagare av barnbidraget om föräldrarna gör en gemensam ansökan om ändringen.

Ett jämställt samhälle vilar på att både kvinnor och män har egen försörjning och det är inte rimligt att myndigheter bidrar till att förstärka konservativa föreställningar om mannen som huvudsaklig familjeförsörjare.

Det är svårt för en kvinna att lämna ett destruktivt förhållande om hon inte har makt och rätt till egen ekonomi. I förlängningen kan det också bidra till och förstärka våld i relationen.

Kvinnors frihet får inte begränsas på grund av konservativa strukturer. Att införa jämställda utbetalningar är ett viktigt steg för att inte bara öka jämställdheten, utan även stärka individens frihet. Vi ska medverka till att ge samma förutsättningar oavsett kön.

Genom ett jämställt försörjningsstöd stärks individens ekonomiska självständighet och maktmissbruk förebyggs. Därför anser Liberalerna att försörjningsstöd bör betalas ut till båda parter i ett förhållande, där de gemensamt ansöker om försörjningsstöd. Om Ulricehamns kommun menar allvar med alla fina ord i tal och skrift om jämställdhet så är en viss ökad administration en petitess, jämfört med vad man uppnår och symbolvärdet.

Adela Carlsson, Liberalerna Ulricehamn och Liberala kvinnor

Annons
Annons
Annons
Annons