Annons

Ohållbart med varg i jordbruksområden

Svar till Ingvar Arvidsson, Naturskyddsföreningen, UT 20/3.
Insändare • Publicerad 27 mars 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Istället för att lägga en massa resurser på vargen borde Naturskyddsföreningen vara tacksam över att det fortfarande finns människor som vill hålla betesdjur och bevara odlingslandskapet, anser Birgitta.
Istället för att lägga en massa resurser på vargen borde Naturskyddsföreningen vara tacksam över att det fortfarande finns människor som vill hålla betesdjur och bevara odlingslandskapet, anser Birgitta.Foto: Paul Kleiven

Det är intressant att läsa Ingvar Arvidssons tanke om en levande och fungerande natur. Vari består det nödvändiga i vargens reglerande och selekterande funktion? Har vi för många älgar, rådjur med mera?

Ska det pratas om levande natur och utrotning av djur, är det helt klart viktigare att värna öppna odlingsmarker med olika betesdjur där artrikedomen är så otroligt mycket större och gynnar så många fler olika arter av växter insekter och fåglar som nu är utrotningshotade.

Annons

Här kan vi verkligen prata om utrotning av arter. Var är naturskyddsföreningen här? Nedläggning av jordbruk innebär inte bara färre betesdjur, utan även minskad biologisk mångfald i form av blommor, blommande buskar, lövträd, örter, stenmurar, öppna diken och åkerholmar som ger livsutrymme till massor av växter, insekter och fåglar.

”Ingen djurägare vill se sina djur bli vargmat och vem har råd att spendera alla dagar bland sina djur för att vakta?”

Antalet insekter har minskat med katastrofala 75 procent på 27 år. Mer än kräldjur och däggdjur. Humlor, bin, fjärilar, dyngbaggar, steklar och till och med flugor har minskat enormt. Brist på insekter ger också brist på fåglar som livnär sig på dem. Fåglar som minskat stort är bland annat lärka, svala, storspov, näktergal, skogsduva, rödvingetrast, gulärla, stare, skrattmås, tofsvipa, fasan och kungsfågel.

Det blir till slut helt tyst omkring oss. Om det nu skall finnas varg omkring knutarna också, kommer människor att hålla ännu mindre betesdjur och tamdjur, vilket gör att resterande marker också kommer att växa igen.

Istället för att lägga en massa resurser på att införa varg i landskapet, borde Naturskyddsföreningen vara enormt tacksam över att det fortfarande finns människor som vill försöka hålla någon sorts betesdjur och bevara odlingslandskapet så gott de kan. Naturskyddsföreningen borde istället vara mån om att underlätta och ge resurser till människor för att kunna hålla marker öppna.

Faktum är att inte ens människan överlever utan insekter – utan dem inga grönsaker eller frukt. Att varg inte fungerar i jordbruksområden är inget nytt. I Tyskland har de försökt värna om vargen, men nu har även de övergått till att skjuta av då vargar plockar får som går på bete för att hålla dammarna i gott skick.

Ingen djurägare vill se sina djur bli vargmat och vem har råd att spendera alla dagar bland sina djur för att vakta? Att hålla boskapshund fungerar också dåligt då dessa kräver mycket stora arealer.

Birgitta

Annons
Annons
Annons
Annons